Аутсорсинг на възнаграждения от ТехноЛогика

Ако търсите надежден партньор, за който качеството на предоставената услуга е мисия, и едновременно с това искате да обогатите HR услугите си, опростите административния процес и предоставите позитивно служителско изживяване, то ТехноЛогика е Вашият правилен избор.

Ползите от нашия Аутсорсинг

ОПИТ И ЕКСПЕРТИЗА

Избирайки ТехноЛогика за партньор, ще използвате знанията и уменията, трупани над 25 години от екип от професионалисти със среден стаж над 8 години в компанията, които ще Ви подпомагат с прилагането на актуалните законодателни изисквания и добри практики.

СИГУРНОСТ

ТехноЛогика е сертифицирана по ISO 9001, 20001, 27001 и гарантира обработката на личните данни спрямо най-добрите практики и бизнес стандарти. Изборът на ТехноЛогика за партньор е гаранция за прилагане на изпитан модел за осигуряване на нива на достъп до ценна и лична информация, както и одит на действията на всеки потребител.

АДАПТИВНОСТ

Получавате подходящата за Вас комбинация от услуги и достъп до модули на HeRMeS, което гарантира надеждна аутсорсинг услугата, независимо дали бизнесът Ви расте или е изправен пред неочакванипредизвикателства. Не предлагаме стандартен пакет, защото знаем, че Вие, нашите клиенти, сте различни и уникални.

Услуги

ТехноЛогика предоставя на клиентите си възможност да използват различни модули от системата за управление на човешки ресурси HeRMeS® eXpress. Аутсорсинг на изчисляване на възнагражденията предлагат много компании, но услугата на ТехноЛогика е уникална с това, че предоставя и достъп до модули на системата HeRMeS® eXpress, което гарантира професионална услуга за изчисляване на възнаграждения, допълнена с високоефективни инструменти за управление и налагане на политики и правила. Вие сами избирате кои модули на HeRMeS® eXpress да използвате заедно с аутсорсинг услугата в зависимост от текущите Ви приоритети и нужди.

За малък и среден бизнес

Търсите подходящо решение за управление на човешкия капитал за Вашия малък и среден бизнес? Научете повече за нашето иновативно облачно решение, предлагано като абонаментна услуга под името HeRMeS eXpress 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА АУТСОРСИНГ

Съвместната ни работа с клиента е организирана чрез подробно разписани процедури и “Матрица на отговорностите” и “Матрица на комуникациите”. В първата се описват дейностите от процеса по изчисляване на възнагражденията, отговорностите на участниците в отделните етапи за изпълнение и контрол, както и сроковете за изпълнение от двете страни. В “Матрица на комуникациите” са описани начинът на комуникация на отделните етапи от процеса по изчисляване на възнагражденията, отговорните лица от двете страни и техните задължения във всеки етап.

За обмен на информация с клиента ТехноЛогика предлага няколко възможности – едната е процедура, при която клиентът подава необходимата информация във вид на файлове по съгласуван график, а втората – да се използват възможностите за FTP достъп до определен сървър, където генерираните файлове се записват директно от клиента и от ТехноЛогика, без да се налага изпращане на конфиденциална информация по други канали. Третата възможност е клиентът да използва подходящите модули на HeRMeS eXpress, за да въвежда информацията за своите служители, която да бъде използвана за изчисление на възнагражденията им. Този вариант за обмен на данни позволява на клиента да стартира разнообразни оперативни и аналитични справки по всяко време без намесата на ТехноЛогика.

Основен приоритет за ТехноЛогика е извършването на качествени услуги при спазване на договорените с клиента срокове. Изчисляването на възнаграждения е изключително отговорна задача и изисква голяма прецизност. ТехноЛогика разполага с разработена процедура, част от системата за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001, ISO 27001, като прилага и изискванията по Регламент (EС) 2016/679 за обработка на лични данни.

Системата за управление на човешките ресурси HeRMeS® автоматизира множество различни процеси и процедури, започвайки от подбора на служителите, тяхното администриране, оценка, обучение, планиране на приемствеността, анализи, бюджети, графици и др. В много от тях са включени и Self-Service процедури за мениджъри и служители. Съществуват и самостоятелни Self-Service процедури като заявки, одобрения за отпуски, информация за мениджъри и служители, анкети и др. Клиентите на аутсорсинг услугите имат възможност да изберат коя или кои от тези процедури да използват.

Предвидено е обучение за потребителите, които ще използват различни модули или Self-Service процедури от HeRMeS®, като подходящата форма на обучение се съгласува предварително с клиента.

Не са необходими специален хардуер или допълнителни лицензи, различни от тези, които използвате за вашата ежедневна работа. Препоръчителните изисквания за ползване на Self-Service модули на HeRMeS® са:

1. За Desktop операционни системи и браузъри:

  • Windows: текущи версии на Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge плюс Microsoft Internet Explorer 11
  • Mac OS: текущи версии на Apple Safari и Google Chrome

2. За мобилни операционни системи и браузъри:

  • Apple iOS 11 (или по-нова) с текущия браузър на Apple Safari
  • Google Android 7 (или по-висока) с текущия браузър Google Chrome
  • Таблети Microsoft Surface с всеки поддържан десктоп браузър

ТехноЛогика се грижи изцяло за новите версии, изменения и разширения в софтуера, включително и когато настъпят промени в законодателството. Всички изменения в HeRMeS® се извършват своевременно, за да са налични и да могат да бъдат използвани преди влизането на законодателните промени в сила.