Управление на проекти

За да се отговори адекватно на предизвикателствата на съвременната пазарна среда е необходимо да се прилага системно управление на проекти. Доброто и професионално управление на проекти помага на бизнеса да спести време и пари, да подобри вътрешната комуникация и да взема правилните решения.  Днес живеем в свят, задвижван от реализирането на проекти във всички сфери. 

Нашият подход за управление на проекти

В  своята дейност ние прилагаме съвременни утвърдени стандарти за управление на проекти, като методологията PMBOK® Guide на PMI (Project Management Institute) и Аgile. Екипът ни се обучава непрекъснато като следим новите тенденции и прилагаме нови подходи, с които да подобрим бизнеса на нашите клиенти. 

top view of group of engineer, technician and architect planning about building plan with blueprint and construction tools on the conference table at construction site, contractor and teamwork concept

Услуги

  • Анализ на бизнес процесите по управление на проекти в организацията;
  • Внедряване на софтуерни средства за управление на проекти
  • Разработване на процедури и документи за планиране и отчитане изпълнението на проекти;
  • Изграждане на проектен офис;
  • Подпомагане на планирането и контрола при изпълнение на проекти

Ползи за бизнеса

подход

Унифициран подход 

добри практики

Прилагане на утвърдени добри практики

Ефективност

Ефективност при планирането и контрола

Прогнозиране

Прогнозиране на напредъка на проектите

Прозрачност

Прозрачност при управлението на проекти

Управление

Управление на риска

Primavera

ТехноЛогика е единствен официален представител на Oracle – Primavera за територията на България и предлага софтуерните решения за управление на проекти – Primavera, които са разработени в съответствие с принципите на методологията на PMI ®.
Системата предоставя възможности за цялостно планиране, контрол и отчитане на проекти и портфолио от проекти.

Primavera може да се изпозва във всяка област, в която има проектно базирано управление на дейности.
Някои от обичайните сфери на активна работа със системата са: строителство, индустриално производство, енергетика, минна индустрия, публичен сектор, авиация и отбрана, ИТ, финанси и др.

Primavera продукти

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (P6 EPPM)

Primavera Risk Analysis

Primavera P6 Professional