Kакво е софтуерен робот?

Автоматизацията на бизнес процеси чрез софтуерни роботи (Robotic process automation – RPA)  е технология, която изпълнява действията на човек при взаимодействието му с множество софтуерни системи и приложения. Този тип роботи могат да въвеждат данни в екранни форми на софтуерни приложения и да създават, редактират, записват файлове точно както би го направил и човек. RPA се използва за автоматизирането на голям обем рутинни, повтарящи се и времеемки процеси. 

RPA технологии

RPA технологиите позволяват значително да се ускори автоматизирането на процесите чрез конфигуриране на робота спрямо създаването на програмен код от нула. 

RPA подпомага дигиталната трансформация на компаниите във всички индустрии и е следващата стъпка в технологичната еволюция на управлението на бизнес процесите.  Автоматизирането на процеси със софтуерни роботи е световна тенденция и в следващите години се очаква да отбележи над 30% пазарен ръст. 

Kaкво прави софтуерният робот

 • Замества човека в изпълнението на рутинни повтарящи се задачи
 • Сканира и извлича данни от хартиени документи чрез вградени OCR технологии
 • Взема решения въз основа на определени правила
 • Навигира между екраните на информационна система за въвеждане и копиране на данни
 • Безпроблемно се интегрира със съществуващи приложения
 • Интегрира се със системите на ниво потребителски интерфейс

Кои бизнес процеси могат да бъдат автоматизирани

 • Периодично извличане на данни от уебсайтове
 • Обработка на еднотипни документи (заявления, фактури, болнични листа, е-мейли и др.)
 • Рутинно въвеждане на данни в информационна система
 • Периодично актуализиране на клиентски данни 
 • Обработка на файлове (xls., pdf., txt. и др.)

UiPath платформа

UiPath e платформа за end-to-end автоматизация или хиперавтоматизация. Хиперавтоматизацията обединява няколко компонента от  процеса на автоматизация като интегрира различни инструменти и технологии. В основата е автоматизацията на бизнес процеси чрез софтуерни роботи (RPA) като потенциалът за автоматизация се допълва от изкуствен интелект (AI), анализи и други съвременни инструменти.   

Хиперавтоматизацията е водеща технологична тенденция за 2020 според Gartner Group.

UiPath е световен лидер в областта на автоматизирането на бизнес процеси със софтуерни роботи (RPA). ТехноЛогика e официален партньор на  UiPath на българския пазар и предлага RPA платформата за създаване на автоматизирани решения в различни индустрии.

Ползи от RPA

Възвръщане

Възвръщане на инвестицията в RPA за няколко месеца

Автоматизиране

Автоматизиране на рутинни повтарящи се задачи. 

Редуциране

Редуциране на човешките грешки

производителност

Повишена производителност за вашия бизнес

Прозрачност

Прозрачност в начина на автоматизиране на процесите

Бърза интеграция

Бърза интеграция със съществуващи системи на ниво потребителски интерфейс