ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ( GIS )

ТехноЛогика има над 20 г. опит в проектиране, разработване и поддръжка на географски информационни системи (ГИС) и десетки успешно реализирани проекти в тази специфична област на информационните технологии. Нашите ГИС експерти са участвали във внедряването на многообразни по тип и предназначение  специализирани решения за различни сектори на държавната администрация и бизнеса,  с използване на различни платформи и технологии. Имаме разработен и собствен многофункционален ГИС продукт – TechnoLogica Internet Map Server (TIMS).

Компетенции и технологии

ТехноЛогика е партньор на  Hexagon –  световен лидер в решенията за дигитална реалност, комбиниращи сензори, софтуер и автономни хардуерни технологии. Световна известност са придобили продуктовите линии GeoMedia за съхранение и управление на пространствени данни, ERDAS за обработка на сателитни изображения и Luciad за решаване на специфични задачи с военно предназначение и в областта на въздушния контрол. Имаме уникален опит в реализация на ГИС системи и с използване на съвременни OpenSource технологии като GeoServer, GeoNetowork, QGIS и др.