Киберсигурност

От средата на 2019 година ТехноЛогика e официален партньор на най-широко признатата в областта на обученията за киберсигурност организация EC-Council и със съдействието на нашите партньори предлагаме широка гама от обучения и сертификационни изпити за киберсигурност по програмата iClass.

Програмата iClass дава възможност за качествено и гъвкаво, отговарящо на специфичните нужди на всеки клиент обучение, което се провежда онлайн и може да се използва в рамките на 12 месеца.

Всеки клиент, закупил пакет по програмата EC-Council iClass, получава индивидуален достъп до електронни учебници, лабораторна среда и ръководства за практически занимания, видео уроци, водени от експерти в предметната област, които ефективно предават необходимите знания, виртуална среда, в която всеки курсист да изпълни на практика необходимите действия и да експериментира наученото. В пакета е включен и ваучер за полагане на изпит по програмата за получаване на световнопризнат сертификат.

Програмата iClass е изключително подходяща за онлайн самообучение и за кариерното развитие на специалистите по: защита на информацията, сигурност и киберсигурност, системна и мрежова администрация, инженерство, IT и риск мениджмънт, контрол на качеството и одит, управление на проекти, разработка на софтуер и много други. Курсовете, които предлагаме, както и сертификатите са световно признати и подпомагат професионалното израстване.

Екипът на ТехноЛогика създаде и специален курс „Мрежова и информационна сигурност и противодействие на кибер-атаки“, предназначен не само за специалисти, но и за служители от различни звена в дадена компания, които работят с нейните информационни системи.

Виж всички обучения

Тук може да се запознаете със всички курсове, които предлагаме.