СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ

Системната интеграция е процес, при който екипът ни провежда консултации и събира вашите изисквания, планира и подготвя дизайна на ИТ инфраструктурата така че тя да ги покрие и надхвърли с хоризонт за безпроблемна експлоатация в бъдещето. Осъществява качествената имплементация на всички нейни компоненти и се грижим за навременната и коректна поддръжка.

Услуги

Изграждане на цялостни решения за ИТ инфраструктура. Разрешаване на конкретни ИТ и бизнес проблеми с използването на модерни технологични решения включващи продукти и технологии от богатото ни портфолио от партньори. Миграция и осъвременяване на инфраструктура и критични за бизнеса услуги. Консултации относно правилното изграждане и на системите за съответствие с нормативната уредба и релевантните стандарти.