Сигурна отдалечена поддръжка

  • Поддръжката на ИТ инфраструктурата често предполага използване на акаунти с административни права в системите на поддържаната организация. Предвид това, отдалечената поддръжка внася допълнителни рискове за киберсигурността на ИТ инфраструктурата. За да може вероятността за реализацията на тези рискове да бъде намалена, екипът ни прилага няколко подхода за сигурна отдалечена поддръжка.
  • Ние използваме и предлагаме решения за връзка с поддържаните системи на базата на виртуални частни мрежи – VPN. Технология, която предлага защита чрез криптиране на целият мрежов трафик от и до поддържаните системи.
  • За реализацията на проследимост на действията на административните потребители, използваме и предлагаме решения за управление на достъпа на привилегированите потребители – PAM (Privileged Access Management). Тези решения предлагат сигурна защита на атрибутите нужни за достъп до системите (потребителски имена, пароли, криптиращи ключове и др.), запис на текстовите команди и видеозапис на административната сесия.