Партньори

За да може да осигурим на клиентите си най-подходящата технология, ние си сътрудничим с водещи компании от цял свят – разработчици на софтуер и хардуер. Благодарение на многобройните ни партньори предлагаме разнообразно портфолио от архитектури и продукти.

ПАРТНЬОРИ

Интегрираната информационна система за управление на водите и риска от наводнения на територията на община Бургас (ИСУВ) сработи отлично. Това е причината да няма жертви на територията на община Бургас по време на наводненията през октомври 2017 г. Ако ИСУВ беше инсталиран и на територията на съседните общини, човешките жертви щяха да бъдат по-малко. Системата ни даде час и половина по-ранна информация, с което дежурните екипи успяха да изведат навреме хората от рисковата зона.

Димитър Николов

Кмет на община Бургас