Партньорството ни с F5 – световен лидер в сферата на управлението на трафика, достъпността и сигурността на приложенията, контрол на мрежовия достъп и предотвратяване на онлайн измами, гарантира високи нива на сигурност на изградените и поддържани от ТехноЛогика web базирани системи.

Ниво: Unity+ Authorized – VAR/Reseller