Pix2Logica

Текущата версия на платформата включва следните функционалности:

  • Зареждане на собствени парцели или зони на интерес;
  • Търсене и редактиране на атрибутна информация за своите парцели или зони на интерес;
  • Метеорологични данни за валежи, температура, прогноза и история;
  • Анализ на вегетацията по сателитни изображения и по парцел;
  • Времеви серии от данни;

В платформата Pi2Logica се допълва с нови функционалности регулярно в зависимост от нуждите на нашите клиенти.
Предимствата на Pix2Logica:

  • Взимане на информирани решения за вашето стопанство или зона на интерес;
  • Оптимизиране на разходите за вашето стопанство;
  • По-ефективно управление на вашето стопанство;
  • Достъп до обективна информация и контрол върху състоянието на посевите и качеството на извършените обработки.

Платформата Pix2Logica позволява 

Прецизно земеделие

Граничен контрол и национална сигурност

A