Pix2Logica

Текущата версия на платформата включва следните функционалности:

 • Зареждане на собствени парцели или зони на интерес;
 • Търсене и редактиране на атрибутна информация за своите парцели или зони на интерес;
 • Метеорологични данни за валежи, температура, прогноза и история;
 • Анализ на вегетацията по сателитни изображения и по парцел;
 • Времеви серии от данни;

В платформата Pi2Logica се допълва с нови функционалности регулярно в зависимост от нуждите на нашите клиенти.
Предимствата на Pix2Logica:

 • Взимане на информирани решения за вашето стопанство или зона на интерес;
 • Оптимизиране на разходите за вашето стопанство;
 • По-ефективно управление на вашето стопанство;
 • Достъп до обективна информация и контрол върху състоянието на посевите и качеството на извършените обработки.

Приложение:

Прецизно земеделие:

 • анализ на състоянието на земеделските култури на базата на индекс за жизненост;
 • анализ на времеви серии от сателитни снимки.

Горско стопанство:

 • оценка на горски територии на базата на индекс за жизненост на гората;
 • установяване на сечища.

Граничен контрол и национална сигурност:

 • постоянен дистанционен контрол в погранични територии;
 • установяване на зони с интензивни промени в близост до границата в рамките на предварително зададен буфер на интерес.

Мониторинг на водни басейни – язовири, реки, морета и океани:

 • постоянен дистанционен контрол на язовири;
 • определяне на водната площ на водоемите.

Енергийна инфраструктура:

 • дистанционен контрол на ключовата енергийна инфраструктура;
 • провеждане на мониторинг на просеките.