Финансов Сектор:

ТехноЛогика е доверен партньор
на БНБ и търговските банки

От създаването си ТехноЛогика е доверен партньор в банковия сектор, както на Българската народна банка, така и на 80 на сто от търговските банки. Ние сме изградили Централния кредитен регистър и други ключови информационни системи на националния трезор, обхващащи емисионно-касовата дейност, статистическата и паричната информационна система, системите за регистриране на фалшиви банкноти. Днес финансовите институции ползват нашите технологии за анализ на своите бизнес процеси и данни. ТехноЛогика е и на първа линия в усилията по приемането на единната европейска валута у нас – работим по системите за синхронизация на БНБ с Европейската централна банка. Банковият сектор използва от дълги години и решенията ни за управление на човешките ресурси, които не само са в съответствия на последните актуализации на българското трудово право, но и предлагат модерни инструменти за подбор, оценка и задържане на служителите. 

Доверие

Екипите на ТехноЛогика са предпочитани от нашите партньори във финансовия сектор не само заради своите технологични умения и иновативност, а и защото винаги търсят най-доброто решение според нуждите на всеки конкретен клиент. Целта ни е всяка финансова институция с наша помощ да усъвършенства бизнес процесите си и да подобри работата си, като пести време и човешки ресурс.

Продукти и услуги

РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР

Разработваме и внедряване ИТ решения за конкретните нужди на всеки клиент, използвайки иновативни технологии, за да бъдем максимално полезни. Поддържаме един от най-големите и опитни екипи от специалисти в България, които работят по задание на клиента.

Софтуерът за управление на човешки ресурси HeRMeS е на пазара от 1996 година и предлага интегрирано решение за всички процеси по отношение на персонала – подбор, назначения, отсъствия, възнаграждения, оценяване, обучения. Ползват го всички телекоми у нас, най-големите банки и редица държавни ведомства.

Решения за сигурност

Екипът за киберсигурност на ТехноЛогика е сред най-добрите не само в България, но и в света. Той става все по-търсен от клиенти, които искат да са сигурни, че компютрите им са непробиваеми за зловредни атаки.

Защита на лични данни и GDPR

Използването на професионални услуги за GDPR-съвместимост ще ви спести време и ще ограничи риска от нарушаване защитата  на лични данни и налагането на глоби от регулаторните органи. Провеждаме и обучения за вашите служители.

ит инфраструктура

Ние сме партньорът, който ще ви помогне да изградите, надградите и модернизирате своята ИТ инфраструктура и да я синхронизирате с визията на вашата компания. Екипът на ТехноЛогика е квалифициран в планирането, изграждането и поддържането на цялостни решения за ИТ инфраструктура, както и на отделните компоненти.

складове за данни и системи за бизнес анализи

ТехноЛогика има голям опит в изграждането на хранилища на данни, които се надграждат с business intelligence tools за извличане на различен по вид и обем данни с цел анализ и вземане на бързи и адекватни решения.

Управление на проекти

Доброто и професионално управление на проекти помага на бизнеса да спести време и пари, да подобри вътрешната комуникация и да взема правилните решения.  Прилагаме съвременни утвърдени стандарти за управление на проекти.

HeRMeS eXpress е уеб базирано решение за управление на човешките ресурси за малки и средни организации. То е създадено от ТехноЛогика на базата на 25-годишния й опит в разработката и внедряване на софтуер за управление на човешки ресурси за големи компании. HeRMeS eXpress предлага удобни Self Servces процедури, които са достъпни от всички устройства (компютър, смартфон или таблет) по всяко време.

БИЗНЕС АНАЛИЗ И МОДЕЛИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

В нашата експертна работа прилагаме утвърдената международна методология TOGAF за цялостен анализ на организационната архитектура. За да избегнете риска от избор на неподходящ софтуерен продукт, който няма да доведе до желания резултат, важно е да стартирате с бизнес анализ. Анализът ще помогне да дефинирате изискванията към ИТ системите в тяхната дълбочина и детайли.