Ритейл компании:

Технологична трансформация,
за да сте конкурентоспособни

Безспорно един от икономическите сектори, който бележи осезаемо развитие през последното десетилетие, е този на ритейла.  Търговските вериги за храни, стоки за дома и дрехи вдигат оборотите си, както и се разширяват не само като мрежа от физически обекти, но и онлайн. Всичко това изисква по-добра организация на складовите наличности, гъвкавост по отношение на персонала, работното време и възнагражденията, и добър анализ на бизнес процесите и данните – а ТехноЛогика може да ви помогне да го постигнете със своите решения. Технологичната трансформация на този тип бизнес е неизбежна, за да бъде успешен и конкурентен той – затова са нужни съвременни софтуерни решения за оптимизация на логистиката, персонала, дистрибуцията и потребителското изживяване, а за това са нужни „интелигентни“ системи.

Фокус към служителите

Проблемите с пазара на труда в България се задълбочават с увеличаващия се недостиг на качествени специалисти във всички сектори. Затова откриването и задържането на подходящите служители е ключова задача, от която зависят пряко и финансовите резултати на компанията. Софтуерът за управление на човешки ресурси HeRMeS е на пазара от 1996 година и предлага интегрирано решение за всички процеси по отношение на персонала – подбор, назначения, обучения, оценки, за да ви помогне да станете работодател, с когото трудно биха се разделили вашите служители. 

Продукти и услуги

РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР

Разработваме и внедряване ИТ решения за конкретните нужди на всеки клиент, използвайки иновативни технологии, за да бъдем максимално полезни. Поддържаме един от най-големите и опитни екипи от специалисти в България, които работят по задание на клиента.

Софтуерът за управление на човешки ресурси HeRMeS е на пазара от 1996 година и предлага интегрирано решение за всички процеси по отношение на персонала – подбор, назначения, отсъствия, възнаграждения, оценяване, обучения. Ползват го всички телекоми у нас, най-големите банки и редица държавни ведомства.

Решения за сигурност

Екипът за киберсигурност на ТехноЛогика е сред най-добрите не само в България, но и в света. Той става все по-търсен от клиенти, които искат да са сигурни, че компютрите им са непробиваеми за зловредни атаки.

Защита на лични данни и GDPR

Използването на професионални услуги за GDPR-съвместимост ще ви спести време и ще ограничи риска от нарушаване защитата  на лични данни и налагането на глоби от регулаторните органи. Провеждаме и обучения за вашите служители.

ит инфраструктура

Ние сме партньорът, който ще ви помогне да изградите, надградите и модернизирате своята ИТ инфраструктура и да я синхронизирате с визията на вашата компания. Екипът на ТехноЛогика е квалифициран в планирането, изграждането и поддържането на цялостни решения за ИТ инфраструктура, както и на отделните компоненти.

складове за данни и системи за бизнес анализи

ТехноЛогика има голям опит в изграждането на хранилища на данни, които се надграждат с business intelligence tools за извличане на различен по вид и обем данни с цел анализ и вземане на бързи и адекватни решения.

Управление на проекти

Доброто и професионално управление на проекти помага на бизнеса да спести време и пари, да, да подобри вътрешната комуникация и да взема правилните решения.  Прилагаме съвременни утвърдени стандарти за управление на проекти.

HeRMeS eXpress е уеб базирано решение за управление на човешките ресурси за малки и средни организации. То е създадено от ТехноЛогика на базата на 25-годишния й опит в разработката и внедряване на софтуер за управление на човешки ресурси за големи компании. HeRMeS eXpress предлага удобни Self Servces процедури, които са достъпни от всички устройства (компютър, смартфон или таблет) по всяко време.

БИЗНЕС АНАЛИЗ И МОДЕЛИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

В нашата експертна работа прилагаме утвърдената международна методология TOGAF за цялостен анализ на организационната архитектура. За да избегнете риска от избор на неподходящ софтуерен продукт, който няма да доведе до желания резултат, важно е да стартирате с бизнес анализ. Анализът ще помогне да дефинирате изискванията към ИТ системите в тяхната дълбочина и детайли.