Управление на човешки ресурси

Управление на човешките ресурси (управление на човешкия капитал) са събирателни термини, който описват съвкупност от дейности насочени към организацията и развитието на служителите в компанията. Ние в ТехноЛогика работим за развитието на тази сфера вече повече от две десетилетия, като за този период създадохме, усъвършенствахме и внедрихме в множество корпоративни клиенти и публични администрации нашата система HeRMeS.  

Информационна система HeRMeS

HeRMeS интегрира дългогодишния опит на ТехноЛогика с най-добрите методи и практики на водещи компании за управлението на служителите. Високата степен на автоматизация в HeRMeS прави по-ефективна работата във всички основни дейности: управление на организационната структура, назначения и администриране на служителите, управление на присъствието, обучения и развитие, оценка на представянето и управление на възнагражденията

Human resources concept. New accepted worker gives high five to his new colleague. First day on work

Аутсорсинг

Професионализма, точното изпълнение, високото качество и отзивчивостта на нашите специалисти за изчисление на възнагражденията на служителите като външна услуга (аутсорсинг) правят ТехноЛогика предпочитан партньор на някой от най-големите работодатели в България

HeRMeS Express за МСП

HeRMeS eXpress e е облачна версия на HeRMeS предназначена за малки и средни компании. С оптимизиран интерфейс и трансферирайки най-добрите практики от HeRMeS той осигурява бърз старт и лесно използване. Благодарение на интуитивния Self-Service портал, HeRMeS eXpress трансформира бизнес процесите и създава уникално потребителско изживяване за служителите  

Нашите предимства

ОПИТ

От четвърт век разработваме и внедряваме автоматизирани процедури за управление на човешките ресурси в най-големите работодатели в България

ПОСВЕТЕНОСТ

За целия период на съществуване на системата за управление на човешките ресурси HeRMeS няма нито едно внедряване завършило с неуспех

КАЧЕСТВО

Качеството е нашият първи приоритет във всеки проект. Ние никога не правим компромис с него, независимо от разходите и ресурсите, които трябва да вложим

ЕКИП

ТехноЛогика разполага с най-големия и опитен екип в България за автоматизация на процесите за управление на човешките ресурси

ГЪВКАВОСТ

HeRMeS е гъвкава параметризуема система, която може да бъде ефективна за различни по големина компании от всички сфери на бизнеса и държавното управление

ПОДДРЪЖКА

Ние осигуряваме бърза, висококвалифицирана и навременна поддръжка на HeRMeS, която гарантира безпроблемната работа с нея.