Управление на човешки ресурси

Ако управлението на човешките ресурси са приоритет за Вашата компания Технологика вече 29 години разработва и развива решения, които следват най-съвременните тенденции, осигурявайки гъвкавост, ефективност и надеждност на HR функцията. Независимо дали сте корпоративен клиент, малко или средно предприятие или искате да се фокусирате върху същинската си дейност аутсорсвайки дейностите по администриране и изчисление на възнагражденията на служителите, ние имаме правилното решение за Вас.  

Информационна система HeRMeS

Интегрираната информационна система за управление на човешки ресурси HeRMeS е гъвкав инструмент, предназначен за корпоративни клиенти, който покрива целия спектър от HR функции в една компания. Ако търсите решение, което е едновременно адаптивно, надеждно, интуитивно и отразява съвременните практики, то HeRMeS е точният избор за Вашата организация.

Аутсорсинг

Аутосорсинг услугата за изчисляване на възнаграждения на служителите, предоставена от Технологика е разпознаваема с безкомпромисния професионализъм на екипа, високото технологично ниво и коректността на взаимоотношенията. Избирайки Технологика Вие имате възможност да предоставите редица HR услуги на служителите, достъпни от портал за самообслужване, които ще представят работодателската марка на ново ниво.

HeRMeS Express за МСП

HeRMeS eXpress е облачна версия на HeRMeS, предназначена за малки и средни компании. С оптимизиран интерфейс и трансферирайки най-добрите практики от HeRMeS тя осигурява бърз старт и лесно използване на достъпна цена.Благодарение на интуитивния Self-Service портал, HeRMeS eXpress трансформира бизнес процесите и създава уникално потребителско изживяване за служителите.     

Нашите предимства

ОПИТ

От четвърт век разработваме и внедряваме автоматизирани процедури за управление на човешките ресурси в най-големите работодатели в България

ПОСВЕТЕНОСТ

За целия период на съществуване на системата за управление на човешките ресурси HeRMeS няма нито едно внедряване завършило с неуспех

КАЧЕСТВО

Качеството е нашият първи приоритет във всеки проект. Ние никога не правим компромис с него, независимо от разходите и ресурсите, които трябва да вложим

ЕКИП

ТехноЛогика разполага с най-големия и опитен екип в България за автоматизация на процесите за управление на човешките ресурси

ГЪВКАВОСТ

HeRMeS е гъвкава параметризуема система, която може да бъде ефективна за различни по големина компании от всички сфери на бизнеса и държавното управление

ПОДДРЪЖКА

Ние осигуряваме бърза, висококвалифицирана и навременна поддръжка на HeRMeS, която гарантира безпроблемната работа с нея.

HeRMeS напълно отговаря на очакванията, даже ги надвишава. Ползите, които виждаме всекидневно в работата ни, са изключително много и с удоволствие с помощта на вашите консултанти откриваме нови за нас възможности, които улесняват работата ни. Благодарности за неуморната работа на екипа ви въпреки голямото предизвикателство, което се оказа нашата голяма структура с толкова много териториални структури. Нашето мнение е, че вашият екип е изграден от професионалисти, които отлично познават сферата си на дейност и притежават способност да консултират и напътстват клиента при вземане на управленски решения.

Агенция за социално подпомагане

Genpact винаги търси доставчици, които могат да покрият цялостни процеси и нужди. Предпочитаме да имаме един доставчик за целия процес по изчисляване на заплатите и административните услуги, свързани с управлението на персонала. „ТехноЛогика“ го предлага и отговаря на нашите изисквания за IT и информационна сигурност, които са едни от най-високите в сектора. Беше лесно и логично решение да изберем тях. HeRMeS е много удобна и интуитивна система и повишава ефективността на работата на нашия HR отдел.

Георги Ножаров

старши мениджър „Човешки ресурси“ в „Genpact България“