Аутсорсинг на възнаграждения от ТехноЛогика

Вече 25 години ТехноЛогика предоставя аутсорсинг услуги по изчисляване на възнагражденията. Ако търсите надежден партньор, за който качеството на предоставената услуга е мисия, и едновременно с това искате да обогатите HR услугите си, опростите административния процес и предоставите позитивно потребителско изживяване на служителите Ви, то ТехноЛогика е Вашият правилен избор.

Ползите от нашия Аутсорсинг

ОПИТ И ЕКСПЕРТИЗА

С избора на ТехноЛогика за партньор ще се възползвате от знанията и уменията, трупани над 25 години от екип от професионалисти, който ще ви помага в прилагането на актуалните законодателни изисквания и добрите практики.

СИГУРНОСТ

ТехноЛогика е сертифицирана по ISO 9001, 20001, 27001 и гарантира обработката на личните данни спрямо най-добрите практики и бизнес стандарти. Работата с ТехноЛогика е гаранция за прилагане на изпитан модел за осигуряване на нива на достъп до ценна и лична информация, както и одит на действията на всеки потребител.   

АДАПТИВНОСТ

Получавате подходящата за вас комбинация от услуги и достъп до модули на HeRMeS®, което гарантира надеждно аутсорсинг обслужване, независимо дали бизнесът ви расте или е изправен пред неочаквани предизвикателства. Не предлагаме стандартен пакет, защото знаем, че вие, нашите клиенти, сте различни и уникални.

Услуги

Аутсорсинг на изчисляване на възнагражденията предлагат много компании, но услугата на ТехноЛогика е уникална с това, че предоставя и достъп до HeRMeS® – система с вече 17 годишна история, утвърдена като стандарт на корпоративния пазар в България. Първата комбинация от аутсорсинг и използване на функции и процеси от HeRMeS® гарантира Професионална услуга за изчисляване на възнаграждения, допълнена с високоефективни инструменти за управление и налагане на политики и правила.

Администриране на промени в назначения

Администриране на промени по активните назначенията, свързани с нова заплата и позиция. Подготовка на допълнителни споразумения.

Създаване и промяна на организационни структури

Създаване и промяна на организационни структури и техните елементи. Поддържане на актуална организационна йерархия Дефиниране на разходни центрове.

Създаване и промяна на организационни структури

Създаване и промяна на организационни структури и техните елементи. Поддържане на актуална организационна йерархия. Дефиниране на разходни центрове.

Изчисляване на фишовете

Проверка на начисления и удръжки. Въвеждане на предварително определени бонуси, премии и други допълнителни начисления. Изчисляване на възнагражденията на служителите.

Интеграция с ERP и счетоводни системи

Настройка на интерфейсен файл към ERP и счетоводна програма. Поддържане на детайлна структура на аналитични признаци. Автоматично изчитане на данните.

Изготвяне на справки и служебни бележки за служителите

Широк набор от стандартни справки за назначените служители и техните възнаграждения. Служебни бележки за доходи, държавни и банкови институции. Експорт…

Интеграция с ERP и счетоводни системи

Настройка на интерфейсен файл към ERP и счетоводна програма. Поддържане на детайлна структура на аналитични признаци. Автоматично изчитане на данните

ВНЕДРЯВАНЕ

HeRMeS® e гъвкава, интуитивна и високоефективна система за управление на човешките ресурси, която покрива целия управленски цикъл, свързан с планирането, оценката, възнагражденията и развитието на човешкия капитал в организацията.

ПОДДРЪЖКА

HeRMeS® e гъвкава, интуитивна и високоефективна система за управление на човешките ресурси, която покрива целия управленски цикъл, свързан с планирането, оценката, възнагражденията и развитието на човешкия капитал в организацията.

За малък и среден бизнес

Елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА АУТСОРСИНГ

Съвместната ни работа с клиента е организирана чрез подробно разписани процедури и матрици на отговорностите и на комуникациите. В първата се описват дейностите от процеса по изчисляване на възнагражденията, отговорностите на участниците в отделните етапи на реализиране и контрол, както и сроковете за изпълнение от двете страни. В матрица на комуникациите са описани начинът на комуникация на отделните  от процеса по изчисляване на възнагражденията, отговорните лица от двете страни и техните задължения във всеки етап.

За обмен на информация с клиента ТехноЛогика предлага няколко възможности – едната е процедура, при която клиентът подава необходимата информация във вид на файлове по съгласуван график, а втората – да се използват възможностите за FTP достъп до определен сървър, където генерираните файлове се записват директно от клиента и от ТехноЛогика, без да се налага изпращане на конфиденциална информация по други канали. Третата възможност е клиентът да използва подходящите модули на HeRMeS eXpress, за да въвежда информацията за своите служители, която да бъде използвана за изчисление на възнагражденията им. Този вариант за обмен на данни позволява на клиента да стартира разнообразни оперативни и аналитични справки по всяко време без намесата на ТехноЛогика.

Основен приоритет за ТехноЛогика е извършването на качествени услуги при спазване на договорените с клиента срокове. Изчисляването на възнаграждения е изключително отговорна задача и изисква голяма прецизност. ТехноЛогика разполага с разработена процедура, част от системата за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001, ISO 27001, като прилага и изискванията по Регламент (EС) 2016/679 за обработка на лични данни.

Системата за управление на човешките ресурси HeRMeS® автоматизира множество различни процеси и процедури, започвайки от подбора на служителите, тяхното администриране, оценка, обучение, планиране на приемствеността, анализи, бюджети, графици и др. В много от тях са включени и Self-Service процедури за мениджъри и служители. Съществуват и самостоятелни Self-Service процедури като заявки, одобрения за отпуски, информация за мениджъри и служители, анкети и др. Клиентите на аутсорсинг услугите имат възможност да изберат коя или кои от тези процедури да използват.

Предвидено е обучение за потребителите, които ще използват различни модули или Self-Service процедури от HeRMeS®, като подходящата форма на обучение се съгласува предварително с клиента.

Не са необходими специален хардуер или допълнителни лицензи, различни от тези, които използвате за вашата ежедневна работа. Препоръчителните изисквания за ползване на Self-Service модули на HeRMeS® са:

1. За Desktop операционни системи и браузъри:

  • Windows: текущи версии на Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge плюс Microsoft Internet Explorer 11
  • Mac OS: текущи версии на Apple Safari и Google Chrome

2. За мобилни операционни системи и браузъри:

  • Apple iOS 11 (или по-нова) с текущия браузър на Apple Safari
  • Google Android 7 (или по-висока) с текущия браузър Google Chrome
  • Таблети Microsoft Surface с всеки поддържан десктоп браузър

ТехноЛогика се грижи изцяло за новите версии, изменения и разширения в софтуера, включително и когато настъпят промени в законодателството. Всички изменения в HeRMeS® се извършват своевременно, за да са налични и да могат да бъдат използвани преди влизането на законодателните промени в сила.