Генериране на файлове за превод на заплати и удръжки

  • Файл за масово плащане на заплати по банков път.
  • Файл за превод на дължимите осигуровки и данъци.
  • Файл за превод на лични удръжки на служителите.