Учебен център ТехноЛогика

Учебният център на ТехноЛогика има над 26-годишна традиция в обучението на ИТ професионалисти. Той е първият международно сертифициран частен учебен център в България. В него се предлагат широка гама от курсове в основни области на информационните технологии. Преподавателите са сертифицирани от водещи ИТ корпорации и имат педагогически умения и голям практически опит в прилагането на технологиите, залегнали в курсовете. Те са на разположение и след края на обучението за консултации и помощ на място при прилагане на наученото.
ТехноЛогика има разработени модулни програми за придобиване на необходимите знания и умения за дадена ИТ позиция. Предлага се и обучение по различни продукти и техните приложения, според потребностите на клиента. Учебният център разполага с 2 зали, оборудвани с подходяща компютърна и презентационна техника.

Всеки курсист получава учебни материали, разработени от създателя на съответния продукт или технология. Занятията се организират в групи от 6 до 16 души. Времето и мястото на провеждане на курсовете са съобразени с нуждите и желанието на клиентите. След приключването на всеки курс, курсистите попълват on-line форма за оценка на качеството на обучение, която се анализира от сертифициращата организация.

Обучение по технологии на Oracle

Учебен център ТехноЛогика е най-старият и предпочитан сертифициран център на Oracle в България. Той e основен източник на знания и умения по продуктите на Oracle в страната. Започва дейноста си през 1995 г. като Oracle Authorized Training Center за България, а през 1997 г. става Oracle Approved Education Provider.
ТехноЛогика е избрана от Oracle да провежда сертифицирано обучение в България като компания, която е в състояние да посрещне строгите изисквания за обучение на най-високо ниво. Нашите преподаватели са отлични специалисти и са сертифицирани като лектори и като професионалисти от Oracle University. Изключително важна за нас е удовлетвореността от качеството на нашето обучение, на което клиентите ни дават висока оценка.

Обучение по управление на бизнес процеси

Процесно-ориентираният подход разглежда дейността на организацията като съвкупност от взаимосвързани бизнес процеси, които трябва да се усъвършенстват. Бизнес процесите обективно съществуват във всяка една организация, независимо от нейната сфера на дейност.

Курсовете по анализ и подобрение на бизнес процесите се провеждат от консултанти с богат практически опит в проекти за моделиране, анализ и подобрение на бизнес процесите в организации от частния и публичния сектор. Целта е участниците да придобият конкретни, практически приложими знания. 

Обучение по киберсигурност

От средата на 2019 година ТехноЛогика e официален партньор на най-широко признатата в областта на обученията за киберсигурност организация EC-Council и със съдействието на нашите партньори предлагаме широка гама от обучения и сертификационни изпити за киберсигурност по програмата iClass.


Форми на обучение

СЕРТИФИЦИРАНО

РАБОТНИ СРЕЩИ

СЕМИНАРИ ПО ЗАДАДЕНА ТЕМА

ПО ПРОГРАМА, СЪОБРАЗЕНА СЪС СПЕЦИФИКАТА НА КЛИЕНТА

РАБОТА В СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ПО ПРОЕКТИ НА КЛИЕНТА (ФОРМА НА ТРАНСФЕР НА НОУ-ХАУ).

ВИЖТЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

Отворете списък с актуалните ни обучения и може да се информирате с подробности за всяко едно от тях.