Програма

Наши клиенти са български и международни организации от различни сегменти на икономиката и обществения живот. Много от контрагентите ни са най-добрите компании в своята сфера на дейност и използват внедрени от ТехноЛогика информационни системи, за да укрепят и развият своите лидерски позиции.

Моделиране, анализиране и поддържане в актуално състояние на ИТ- архитектурата с помощта на ARIS