РЕШЕНИЯ ЗА КОМАНДВАНЕ И КОНТРОЛ

ТехноЛогика доставя на своите клиенти решения за командване и управление, които подпомагат процесите за вземане на решение, разпространение на заповеди, планове и информация. Решенията са високо технологични и напълно съвместими със стандартите и използваните в НАТО C4ISR системи. Основните предизвикателства, които решаваме са извършване на мултидомейнови операции, ускоряване на цикъла за вземане на решения, идентифициране, бърза оценка и реакция на непосредствените заплахи, ударение върху съвместимостта. Компетенциите и опита на ТехноЛогика за системна интеграция, софтуерна разработка и експертизата гарантират и помагат на партньорите ни, доставените от нас продукти и решения да са ефективни, да са интегрирани и отговарящи в максимална степен на потребностите и очакванията на крайния потребител.  

Системи за ядрено, химическо, биологично и радиационно разузнаване (CBRN)

ТехноЛогика работи в тясно сътрудничество със специалистите от отбраната, гражданска защита и науката за изграждане на високо ефективни решения за подпомагане на работата им в областта на системите за ядрено, химическо, биологично и радиационно (CBRN) разузнаване и защита. Ключово за нас е партньорството ни с датската компания Bruhn Newtech, които са водещия в света разработчик на софтуер за управление на знанията и подпомагане вземането на решения за ядрена, химическа, биологическа и радиационна отбрана и защита.

CBRN-Analysis и CBRNE-Frontline

На експертите по ядрена, химическа, биологическа и радиационна отбрана предлагаме CBRN-Analysis и CBRNE-Frontline, които са усъвършенствани, готови софтуерни приложения за управление на знанията в тази специфична област, предоставящи  възможност за управление на информацията, прогнозиране на опасности и предупреждение и докладване (W&R). Използването на CBRN-Analysis и CBRNE-Frontline гарантира висока ефективност на процесите Ви на планиране и изпълнение на операциите. 

SafeZone® е за експерти, които не са тесни специалисти по ядрена, химическа, биологическа и радиационна безопасност, но се нуждаят от да наблюдават опасностите, да улесняват плановете за реакция, да намаляват времето за реакция и да позволяват бързи животоспасяващи решения. 

Системи за командване и управление в мултидомейново пространство

Ключовият компонент във всяка система за управление на боя е надеждното прехвърляне на данни посредством стратегически и тактически комуникационни и информационни системи и осъществяването между командирите на всички нива на ефективен обмен на осведоменост за обстановката, командване и управление на силите и средствата. Нашият ключов партньор за отговор на тези предизвикателства e Systematic, световен лидер в изграждането на модерни, надеждни и ефективни C4ISR системи, гарантиращи съвместимост, скалируемост и гъвкавост.

ТехноЛогика предлага на своите клиенти голямо разнообразие от системи и решения за командване и управление на сухопътните, военноморските, военновъздушните и обединените сили. Ние можем да предложим продукти, които отговарят на специфичните нужди на различните командни нива – тактическо, оперативно и стратегическо.  Благодарение на опита на партньорите ни, както и на възможностите ни за анализ и разработка ние можем да гарантираме, че придобитите решения могат да се интегрират с необходимите или използваните от Вас средства за подготовка, симулация и моделиране, с различните сензори и системи за управление на оръжията, както и със спецификата на предпочитаните средства за комуникация и обработка на информацията.