Дигитализация на бизнеса

ТехноЛогика има повече от 25 годишен опит в проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на разнообразни информационни системи – от приложения, които обслужват критични международни проекти, до локални корпоративни решения. Част от разработените от ТехноЛогика информационни системи са свързани с изисквания на НАТО или ЕС към България и са преминали през съответната сертификация. Много от проектите са финансирани от фондове на Европейския съюз, Световната банка или американското правителство.

ТехноЛогика предлага цялостен пакет от услуги, свързани с разработване на  сигурни и надеждни ИТ системи по поръчка на клиент, които автоматизират оперативната дейност на бизнеса от различни предметни области. Пакетът включва услуги по  анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на създаденото решение.

Консултански услуги

Експертите на ТехноЛогика имат дългогодишен практически опит и задълбочени познания за проектиране, въвеждане в експлоатация и поддръжка на Oracle бази данни.

В тази област ние предлагаме богат комплекс от услуги както за нови инсталации, така и за работещи системи.