HeRMeS – интегрирана система за цялостно управление на човешките ресурси

Представяме ви HeRMeS® – гъвкава, модулна и високоефективна система за управление на човешките ресурси, която покрива целия управленски цикъл, свързан с планирането, подбора, оценката, възнагражденията и развитието на човешкия капитал във всяка организация. HeRMeS®  осигурява бърза адаптивност към динамичните бизнес и законодателни изисквания, интуитивен потребителски интерфейс, прецизни справки и надеждно управление на правата за достъп и обработката на лични данни. HeRMeS® е най-доброто решение за фирми, които искат да оптимизират своите процеси в областта на човешките ресурси.

Управлявайте ефективно 
HR процесите

Автоматизирайте рутинните дейности, постигайте резултати по-бързо и посветете времето си на важните и стратегически задачи.

Self-Service за Вашите служители

Осигурете бърз достъп по всяко време и от всяко място до необходимата служебна информация и им помогнете да изпълняват уверено своята ежедневна работа.

Сигурност за вашите данни

Съхранявайте и обработвайте сигурно, прецизно и надеждно личните и служебни данни. Контролирайтеоперативния достъп в унисон с най-добрите практики, българското законодателство и GDPR.

Ползи

ЗА МЕНИДЖЪРИТЕ

  • Достъп до детайлна информация за екипа по всяко време от всяко място
  • Възможност за електронно одобрение и съгласуване на служителски заявки
  • Анализи в реално време за взимане на управленски решения

ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ

  • Подобрено служителско изживяване чрез осигуряване на достъп до дигитални HR услуги
  • Намаляване на времето за съгласуване на различни заявки
  • Осигуряване на прозрачност при прилагане на фирмените политики

ЗА HR ЕКСПЕРТИТЕ

  • Значително намалено време за обработка на рутинни HR задачи
  • Повишена ангажираност и мотивация на служителите и подобрена работодателска марка
  • Ефективно управление на HR стратегията, базирано на данни и анализи

Бизнес процеси в HeRMeS

Системата HeRMeS предоставя модули за дигитализиране на множество бизнес процеси по управление на човешките ресурси. Разгледайте наличните инструменти и вижте как могат да ви бъдат полезни.

Управление на организацията и служителите

Независимо от типа на вашата организация, сферата на бизнес, размера и собствеността HeRMeS® ще ви предложи изцяло нов подход за…

Подбор на най-подходящите кандидати

HeRMeS® ви предоставя ефективен инструмент за осъществяване на процесите по подбор – през идентифициране и заявка от мениджър за вакантни…

Структуриране на възнагражденията

С HeRMeS® може да създавате и автоматизирате различни модели за възнаграждения, които напълно да отговарят на бизнес средата и характера…

Управление на работното време

С HeRMeS® управлявате всички елементи на работното време на вашите служители – от регламентираните в Кодекса на труда болнични, отпуски…

Управление на обученията на служителите

С HeRMeS® Вие лесно управлявате цялостния процес по планиране и организиране на обученията на служителите. Създавате индивидуални и групови планове,…

Оценка и развитие

Използвайте HeRMeS® за управление и автоматизиране на специфичните процеси по оценка и развитие на служителите, като структурирате целите, компетенциите, плановете…

Управление на обработката на лични данни

Още със своята първа версия HeRMeS® прилага най-високите стандарти за сигурност при управление на личните данни на служителите. След влизане…

Електронно трудово досие

Модул Електронно трудово досие и интеграцията с доставчици на електронни подписи ви позволява да подписвате и съхранявате всичките HR документи…

Интегриране обмен на данни с други бизнес системи

HeRMeS® e отворена система и лесно обменя информация с другите бизнес системи на нашите клиенти – като ERP, счетоводни, контрол…

ВНЕДРЯВАНЕ

Внедряването на HeRMeS адаптира системата спрямо Вашите специфични бизнес процеси, като следва най-добрите практики от PMI методологията за управление на проекти. 

ПОДДРЪЖКА

Поддръжката на HeRMeS Ви осигурява навременно и коректно отразяване на законодателните промени, актуализиране на версии и консултиране на крайните потребители за работа със системата.

ОБУЧЕНИЕ

Задълбоченото обучение на потребителите е ключов фактор за успешното внедряване на HeRMeS. Запознаването с логиката, функциите и ползите от системата гарантира повишена ефективност на HR отдела и останалите потребителите и на системата.

За малък и среден бизнес

Търсите подходящо решение за управление на човешкия капитал за вашия малък или среден бизнес? Научете повече за нашето облачно HR решение HeRMeS eXpress, предлагано като абонаментна услуга.

Въпроси и отговори за HeRMeS

Системата автоматизира сложни бизнес процеси по управление на човешките ресурси и е подходяща за различни организации с множество офиси и местоположения, с многоброен персонал и специфични изисквания. 

Цената на HeRMeS® зависи от броя служители във вашата компания, както и от избраните модули за внедряване. Свържете се с нас за конкретна ценова оферта.

Системата HeRMeS® няма ограничения за брой служители, потребители, юридически лица, организационни единици. Най-големият ни клиент е с над 8000 служители и поделения във всеки областен град. 

Да, HeRMeS® обработва голям обем от данни и изисква лиценз за Oracle база данни. Типът лицензиране зависи от желаната конфигурация от модули. Също така препоръчваме работа с лицензиран Microsoft Office пакет. 

Да, за компании, които не желаят да инвестират в изграждане и поддръжка на собствена технологична инфраструктура, предлагаме пълна гама от хостинг услуги в наш собствен дейта център. Свържете се с нас за повече информация.

Всеки процес по внедряване на HeRMeS® преминава през фазите на анализ, инсталация, настройки, тестване и обучение на потребителите, като се следва предварително съгласуван план-график. Обикновено внедряването отнема между 3 и 9 месеца в зависимост от обхвата на проекта.

Да, това е отличителна характеристика на системата, която я прави изключително гъвкав и адаптивен инструмент за управление на човешките ресурси. В процеса на внедряване уточняваме вашите конкретни изисквания за настройките и ги реализираме в HeRMeS®.

Системата е изградена на модулен принцип и позволява поетапно внедряване и последващо надграждане според вашите готовност и необходимост. След първоначалното внедряване по всяко време може да заявите нови лицензи за допълнителни модули или промяна на вече настроени функции. 

Да, HeRMeS® не е изолирана бизнес система, затворена само в HR отдела. HeRMeS® може да обменя данни с множество други системи, използвани от организацията. С кои от тях вече имаме опит, може да научите тук.