HeRMeS – интегрирана система за цялостно управление на човешките ресурси

HeRMeS® e гъвкава, интуитивна и високоефективна система за управление на човешките ресурси, която покрива целия цикъл, свързан с планирането, подбора, оценката, възнагражденията и развитието на човешкия капитал в организацията. HeRMeS® се отличава с бърза адаптивност към динамичните бизнес и законодателни изисквания, интуитивен потребителски интерфейс, високо ниво на автоматизация на процесите, прецизни справки и надежден контрол върху правата за достъп и обработката на лични данни.

Управлявайте ефективно вашите HR процеси

Включете служители и ръководители в процесите по управление на човешките ресурси, като използвате съвременен дигитален HR инструмент. Автоматизирайте рутинните дейности, посветете времето си на важните стратегически задачи и постигайте желаните резултати по-бързо.

Спестете време и усилия на вашите мениджъри и служители чрез Self-Service

Включете служители и ръководители в процесите по управление на човешките ресурси, като използвате съвременен дигитален HR инструмент. Автоматизирайте рутинните дейности, посветете времето си на важните стратегически задачи и постигайте желаните резултати по-бързо.

Създайте прозрачност и проследимост в управленските процеси

Автоматизирането помага за постигане на прозрачност, справедливост и доверие. Това осигурява увереност у мениджмънтта и служителите за липса на субективизъм при взимане на решенията. Като интегрирате всички процеси по управление на служителите в HeRMeS®, проследявате взаимовръзката между тях и получавате обективен анализ на цялата информация.

Ползи

ЗА МЕНИДЖЪРИТЕ

  • Достъп до детайлна информация за членовете на екипа по всяко време от всяко място
  • Възможност за електронно одобрение и съгласуване на заявки от служителите
  • Анализи в реално време за взимане на управленски решения

ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ

  • Подобрено служителско изживяване чрез осигуряване на достъп до дигитални HR услуги
  • Намаляване на времето за съгласуване и одобрение на заявки
  • Осигуряване на прозрачност при прилагане на фирмените политики и процедури

ЗА HR ЕКСПЕРТИТЕ

  • Значително намалено време за извършване на рутинни HR процеси
  • Подобряване на работодателската марка чрез повишаване на доверието и ангажираността на служителите
  • Ефективно управление на HR стратегията и реализиране на политиките, на база данни и анализи

Бизнес процеси в HeRMeS

Интегрираната система за цялостно управление на човешките ресурси HeRMeS® e изградена от множество модули, всеки от които автоматизира функции и процедури от управлението на човешките ресурси. Модулите са групирани в пакети, отговарящи на основните бизнес процеси.

Управление на организацията и служителите

Независимо от типа на вашата организация, сферата на бизнес, размера и собствеността HeRMeS® ще ви предложи изцяло нов подход за…

Подбор на най-подходящите кандидати

HeRMeS® ви предоставя ефективен инструмент за осъществяване на процесите по подбор – през идентифициране и заявка от мениджър за вакантни…

Структуриране на възнагражденията

С HeRMeS® може да създавате и автоматизирате различни модели за възнаграждения, които напълно да отговарят на бизнес средата и характера…

Управление на работното време

С HeRMeS® управлявате всички елементи на работното време на вашите служители – от регламентираните в Кодекса на труда болнични, отпуски…

Управление на обученията на служителите

С HeRMeS® Вие лесно управлявате цялостния процес по планиране и организиране на обученията на служителите. Създавате индивидуални и групови планове,…

Оценка и развитие

Използвайте HeRMeS® за управление и автоматизиране на специфичните процеси по оценка и развитие на служителите, като структурирате целите, компетенциите, плановете…

Управление на обработката на лични данни

Още със своята първа версия HeRMeS® прилага най-високите стандарти за сигурност при управление на личните данни на служителите. След влизане…

Електронно трудово досие

Модул Електронно трудово досие и интеграцията с доставчици на електронни подписи ви позволява да подписвате и съхранявате всичките HR документи…

Интегриране обмен на данни с други бизнес системи

HeRMeS® e отворена система и лесно обменя информация с другите бизнес системи на нашите клиенти – като ERP, счетоводни, контрол…

ВНЕДРЯВАНЕ

Внедряването на HeRMeS® адаптира системата спрямо вашите специфични бизнес процеси, като следва най-добрите практики от PMI методологията за управление на проекти. 

ПОДДРЪЖКА

Поддръжката на HeRMeS® ви осигурява навременно и коректно отразяване на законодателните промени, както и консултиране на крайните потребители за работата с конкретно внедрените модули и допълнително реализираните специфики.

АУТСОРСИНГ

Аутсорсинг услугите на ТехноЛогика за изчисляване на възнагражденията ще ви помогнат да се фокусирате върху дейности с висока добавена стойност, като ви осигурят по-добър контрол и по-високо ниво на конфиденциалност и сигурност.

За малък и среден бизнес

Търсите подходящо решение за управление на човешкия капитал за вашия малък или среден бизнес? Научете повече за нашето облачно HR решение HeRMeS eXpress, предлагано като абонаментна услуга.

Въпроси и отговори за HeRMeS

Системата автоматизира сложни бизнес процеси по управление на човешките ресурси и е подходяща за различни организации с множество офиси и местоположения, с многоброен персонал и специфични изисквания. 

Цената на HeRMeS® зависи от броя служители във вашата компания, както и от избраните модули за внедряване. Свържете се с нас за конкретна ценова оферта.

Системата HeRMeS® няма ограничения за брой служители, потребители, юридически лица, организационни единици. Най-големият ни клиент е с над 8000 служители и поделения във всеки областен град. 

Да, HeRMeS® обработва голям обем от данни и изисква лиценз за Oracle база данни. Типът лицензиране зависи от желаната конфигурация от модули. Също така препоръчваме работа с лицензиран Microsoft Office пакет. 

Да, за компании, които не желаят да инвестират в изграждане и поддръжка на собствена технологична инфраструктура, предлагаме пълна гама от хостинг услуги в наш собствен дейта център. Свържете се с нас за повече информация.

Всеки процес по внедряване на HeRMeS® преминава през фазите на анализ, инсталация, настройки, тестване и обучение на потребителите, като се следва предварително съгласуван план-график. Обикновено внедряването отнема между 3 и 9 месеца в зависимост от обхвата на проекта.

Да, това е отличителна характеристика на системата, която я прави изключително гъвкав и адаптивен инструмент за управление на човешките ресурси. В процеса на внедряване уточняваме вашите конкретни изисквания за настройките и ги реализираме в HeRMeS®.

Системата е изградена на модулен принцип и позволява поетапно внедряване и последващо надграждане според вашите готовност и необходимост. След първоначалното внедряване по всяко време може да заявите нови лицензи за допълнителни модули или промяна на вече настроени функции. 

Да, HeRMeS® не е изолирана бизнес система, затворена само в HR отдела. HeRMeS® може да обменя данни с множество други системи, използвани от организацията. С кои от тях вече имаме опит, може да научите тук. (линк към бизнес процес Интегриран обмен на данни с други бизнес системи)