Интегриране обмен на данни с други бизнес системи

HeRMeS е вашето универсално решение за управление на човешките ресурси и интегрирана функция за обмен на данни с други бизнес системи е само един пример за нашия ангажимент да предоставяме несравнима функционалност. Лесно се интегрираме с други бизнес системи като ERP, счетоводни, контрол на достъпа, електронно обучение и Active Directory, осигурявайки своевременен достъп до важна информация. Доверете ни се и забравете за риска от технически грешки при ръчно въвеждане и прехвърляне на данни.

Интеграция със система за контрол на достъпа

Контролирайте достъпа на служителите с лекота чрез интеграцията с пропускни системи. HeRMeS извършва автоматично прехвърляне и валидиране на данни от системата за контрол на достъпа, използвана във вашата организация. С подробен анализ на движенията на персонала през вътрешни и външни портали за достъп, регулирано управление и проследяване на неоторизирано влизане, ще имате пълен поглед върху даннитепрез удобен интерфейс в календарен изглед.

Интеграция с Активна Директория

Интеграцията на HeRMeS с Microsoft Активна директория улеснява и ускорява създаването, деактивирането и актуализацията на данни за текущите потребители в Активна директория. По предварително зададен алгоритъм се генерират потребителски имена, електронен адрес и първоначална парола за всяко новоназначено лице, които автоматично се подават към MS AD, където администратор им определя съответните права за достъп до фирмените системи.

Управление на потребителите в Активна Директория

Модулът оптимизира процеса по създаване на нови, деактивиране на съществуващи и актуализиране на данни за настоящи потребители в „Активна директория“ на Microsoft, като водеща система за личните данни е HeRMeS, a за промяна на потребителско име, парола и електронен адрес водеща е „Активната директория“.Синхронизацията на данните на служителите между двете системи намалява значително риска от грешки и пропуски.

Изчитане на данни от Jobs.bg

Открийте революционната функция на HeRMeS, която ви спестява време и усилия при набирането на персонал! С иновативното решение можете автоматично да извличате архиви на кандидатури от jobs.bg, постъпили за всички свободни позиции, посочени в платформата. След като работодателят регистрира корпоративния си имейл в jobs.bg, той получава писма за кандидатурите, автобиографии и попълнени въпросници. HeRMeS разпознава подателя, чете файловете и автоматично създава пълна кандидатура за съответната свободна позиция. Само с няколко щраквания ще имате достъп до цялата необходима информация, включително име, имейл, снимка, CV, мотивационно писмо и сертификати.На основа на постъпилите данни и зададените критерии, системата сортира кандидатурите в четири различни групи, подпомагайки процеса на подбор и позволявайки на вашите специалисти да се съсредоточат върху най-обещаващите кандидати.

Комуникации

Модулът позволява генериране на имейл съобщения до един или повече получатели при настъпването наопределено събитие в HeRMeS или след избор на потребител. Предлага възможност за редактиране на текстовете на съобщенията, като комбинира избран от потребителя статичен текст с богат набор полета като имена на служител, организационна единица, длъжност, позиция, дати и др

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®