3D РЕШЕНИЯ

ДиТра, CAD/CAM центърът на ТехноЛогика, вече трето десетилетие е ценен помощник на българските индустриални предприятия. Нейният екип реализира комплексни решения за 3D проектиране, технологична подготовка и цялостно управление на жизнения цикъл на изделията. С помощта на нейния екип такива решения са реализирани в над 600 индустриални фирми. Сред тях са производители на машини и съоръжения за хранителновкусовата и химическата индустрии, производители на електромотори, телфери, кранове, инструментална екипировка, мехатроника и др.

Софтуер за инженерно проектиране

Само две години след излизането му на пазара ДиТра прави достъпен за българските инженерни екипи водещия продукт за 3D проектиране SolidWorks. Оттогава тя непрекъснато им помага да използват огромния му потенциал за проектиране на детайли и сглобени единици, генериране на чертожна документация, моделиране на свободни форми, проектиране на изделия от листов материал, заварени конструкции и инструментална екипировка, както и вградените му функции за инженерни симулации.

3D принтери
и 3D скенери

Само две години след излизането на първата машина за бързо прототипиране на Strаtаѕуѕ на пазара, тя бе представена на щанда на ТехноЛогика на Пловдивския панаир през далечната 1996 година. Сега десетки 3D принтери на водещия производител работят за българската индустрия. Те създават детайли от материали с различни ценни свойства – висококачествени термопласти за изграждане на точни, здрави и надеждни детайли, както и полимери за прецизни детайли със сложна геометрия и разнообразни цветове.
ТехноЛогика снабдява българската индустрия с последно поколение ръчни лазерни 3D скенери на Creaform, предназначени за инспекция и обратен инженеринг.

Програмиране на NC машини и роботи

ДиТра предоставя интегрирани решения за управление на металорежещи NC машини, с които десетки фирми пълноценно използват капацитета на своите машинни паркове. Те се базират на една от най-развитите и иновативни CAM системи CAMWorks.
Екипът на ДиТра реализира и първите внедрявания на Eureka – водещ софтуер за виртуална машинна симулация и управление на индустриални роботи.

Нашите предимства

Опитен екип от професионалисти

Екипът на ДиТра осъществява постоянна подкрепа за потребителите във внедряването, обучението и поддръжката на притежаваните продукти. Той неизменно поддържа максимално ниво на сертификация и ежегодно получава признание за това от международните партньори на компанията.

Близо до проблемите

ДиТра винаги е била близо до своите клиенти в решаването на конкретните им проблеми, независимо от това дали те са били свързани с процесите на инженерното проектиране, програмирането на цифровите машини или цялостното създаване, стопанисване и използване на производствената информация.

ЕФЕКТИВНИ РАБОТЕЩИ РЕШЕНИЯ

Стотици инженерни екипи ефективно използват доставените от ДиТра решения, за да създават, произвеждат и развиват своите иновативни продукти. За много от тях това е основна предпоставка да постигат и поддържат високо конкурентно ниво в своя бранш.

ОБЩЕСТВО ОТ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

В своята ежедневна работа с клиентите ДиТра постоянно изгражда и развива общество от съпричастни инженерни екипи и специалисти, обединени от стремежа да използват все по-добри ефективни технологии в сътрудничество с компанията и помежду си.

ПОСТОЯННА ПОДКРЕПА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Още от своето създаване ДиТра поддържа най-близки отношения с техническите университети и училища. Нейната подкрепа се изразява в доставката и поддръжката на стотици учебни CAD/CAM лицензи, курсове за преподаватели, няколко издания на собствени учебници, ежегодни мероприятия и инициативи.

Смятам, че разполагаме с един от най-добрите дистрибуторски канали в историята, който със сигурност е номер едно в нашата индустрия. Повечето от нашите риселъри са с нас от самото начало през 1995 г. В известен смисъл сме като едно голямо семейство. ДиТра е част от това семейство, като един от първите и най-успешни риселъри в Източна Европа.

Джан Паоло Баси

Изпълнителен вицепрезидент на Dassault Systemes

За мен работата със SOLIDWORKS, а сега и с 3DEXPERIENCE, винаги е била предизвикателство и съм я възприемала като игра. И е много важно, както на народна топка, да си подбереш силни съотборници. В лицето на ДиТра – центъра за 3D решения на ТехноЛогика, намирам доста силна подкрепа, приемам ги като един отбор, с който работим заедно да постигнем най-добрите резултати.

Кристина Петкова

Технически директор на Елпром Харманли

От години разчитаме на подкрепата на екипа на ДиТра – центъра за 3D решения на ТехноЛогика, и това беше една от причините сега да се насочим към платформата 3DEXPERIENCE. Познавам тия хора, имам им доверие, и знам, че ще получа добро качество на услугата.

Георги Савов

Прокурист на Елпром Харманли

Преди години наше конкурентно предимство бе ниската цена на труда, а сега е високото качество на продукцията ни. Ние вярваме, че това, което ни отличава днес, са иновациите. Заедно с нашите партньори от ДиТра, центъра на 3D решения на ТехноЛогика, успяхме да автоматизираме голяма част от дейностите в конструктивния отдел. Увеличихме производителността, намалихме времето за конструиране. Пренасочихме специалисти, които изпълняваха рутинни операции, към творчески дейности, което донесе добавена стойност за фирмата ни.
В лицето на ДиТра срещнахме много професионализъм, но ключовото е, че направихме един отбор. Търсихме съмишленици, гледащи в една посока, така открихме ДиТра.
ДиТра са почтени, търсят висока клиентска удовлетвореност и се стремят към съвършенство в своята работа.

Гергана Филипова

Директор бизнес развитие, Биомашиностроене АД

От доста години работим ръка за ръка с ДиТра. Благодарение на нейната система за управление на производствените операции процесният контрол е много по-добър от този на хартия. Така няма рискове, че някой ще забрави или пропусне нещо, което би довело до рекламация от клиент. И още: следим постоянно състоянието на машините и може да планираме поддръжката им. Оценявам повече от положително съвместната работа с ДиТра. На всеки въпрос получавам от тях решение, стига да не е извън физиката.

Дако Лисичков

Управител на FOXLASER