UI Path

UiPath e световен лидер в областта на автоматизацията със софтуерни роботи. С платформата UiPath се улеснява дигиталната трансформация  на компаниите чрез бързо автоматизиране на процесите. UiPath Studio е среда с интуитивен интерфейс за визуално проектиране на процесите за автоматизация.

UiPath Orchestrator

e уеб приложение, което дава възможност за планиране, наблюдение и управление на роботи и процеси. Това е централният компонент,  с който се управлява и внедрява автоматизацията  на няколко машини в облак или локално.  Orchestrator управлява всички роботи, като приоритизира тяхната дейност и същевременно документира всяка стъпка.

UiPath Robot

изпълнява процеса, създаден в Studio, и получава команди от Orchestrator или директно от човек. Софтуерните роботи могат да бъдат: независими и зависими от човек, както и хибридни.

Независими  роботи– работят самостоятелно  без човешки контрол (само при възникване на някакво изключение е необходима човешка намеса)

Роботи асистенти –  човекът задейства процеса и е в непрекъсната интеракция със  софтуерния робот. 

UiPath AI Fabric

дава възможност за управление на всички елементи на изкуствения интелект (AI):  инсталация, управление и подобряване на моделите за машинно учене. Платформата е отворена и в нея могат да бъдат прилагани собствени модели за машинно учене (ML), както и да се използват предварително създадени  

UiPath е технология, базирана на конкретни резултати

без грешки 

Елиминиране на грешките    

Бързина

Кратко време за разработка и имплементиране

Висока ефективност

Висока ефективност и скалируемост

Вградени инструменти

Вградени инструменти за анализ и отчет

Интеграция

Интеграция с различни вендори

Достъп

Достъп до предварително разработени RPA и AI модели