ПУБЛИЧЕН СЕКТОР:

Бързи, лесни и прозрачни
електронни услуги

От реализирането на първия електронен регистър в страната, през създаването на информационните системи на множество администрации, до обезпечаването на ядрото на електронното управление на България – ТехноЛогика е била винаги доверен партньор на изпълнителната власт в политиката по въвеждане и разширяване на електронното управление. Ние сме създали средата за междурегистров обмен RegiX, която свързва 62 регистъра и позволява администрациите да получават справки за гражданите по служебен път, вместо да ги принуждава да губят време и средства, като бъдат куриери на държавата. Решенията на ТехноЛогика обезпечават работата на десетки администрации и позволяват гражданите да получават съвременни електронни услуги.

Сигурност

Софтуерните решения на ТехноЛогика позволяват на държавата да изпълнява по-добре конституционните си задължения за защита на живота, здравето и сигурността на гражданите. Нашите системи спасяват човешки живот при бедствия и аварии, помагат за контрола на скоростта по пътищата на България, допринасят за повишаването на отбранителните способности на страната, управлението на въздушния и на морския график.

В услуга на гражданите

Електронните услуги, които държавната администрация предоставя на гражданите благодарение на решенията на ТехноЛогика, достигат годишно над 100 милиона транзакции. Само системата за социални помощи обработва автоматично десетки милиони документи всяка година. Ние помагаме на държавата и за изплащането на милиарди левове европейски субсидии всяка година. 

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Мигновените автоматизирани справки в редица държавни регистри, електронните фишове на КАТ и електронните свидетелства за съдимост само част от десетките услуги, които държавата предоставя на гражданите по електронен път с помощта на ТехноЛогика.

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Нашата компания си сътрудничи с различни държавни институции в сферата на киберсигурността, криптосигурността и защитените комуникации. Нашите специалисти участват в учения на НАТО, които тестват възможностите на съюзниците да се защитят от кибератаки. Като партньор на Airbus предоставяме и възможност за осигуряване на сателитно наблюдение.

ТРАНСПОРТ

ТехноЛогика работи по проекти във въздушния, морския и железопътния трафик, които изграждаме и внедряваме за компетентните дружества, които отговарят за контрола на движението на транспортни средства.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

ТехноЛогика е партньор на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“ в редица проекти. Участваме в аgrohub.bg, един от европейските цифрови иновационни хъбове, одобрени от Европейската комисия.

Електронно управление

Сигурност и отбрана

Транспорт

Земеделие

Интегрираната информационна система за управление на водите и риска от наводнения на територията на община Бургас (ИСУВ) сработи отлично. Това е причината да няма жертви на територията на община Бургас по време на наводненията през октомври 2017 г. Ако ИСУВ беше инсталиран и на територията на съседните общини, човешките жертви щяха да бъдат по-малко. Системата ни даде час и половина по-ранна информация, с което дежурните екипи успяха да изведат навреме хората от рисковата зона.

Димитър Николов

Кмет на община Бургас