ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЮТИЛИТИ

Управление на всички
бизнес процеси

Телекомуникационните компании в страната се развиват в изключително конкурентна среда, където дигитализацията играе основна роля за техния успех на пазара. Със своя опит ТехноЛогика е спечелила доверието им и от години е техен партньор, което е признание за професионализма на нашия екип и доверие в натрупания специфичен за сегмента опит.
В сферата на ютилити компаниите сме разработили специфични решения, позволяващи управление на всички бизнес процеси в тези компании – взаимоотношенията с клиенти, документооборот, регулации, билинг. С такива комплексни технологични решения за дигитализация фирмите стават по-конкурентоспособни. 
Компаниите в този сектор се доверяват както на традиционните продукти HeRMeS® (управление на човешки ресурси), DiMaS (управление на складово стопанство), така и на софтуер, специално разработен за специфичните им нужди.

Хората са най-важни

Десетки компании от сектора се доверят на HeRMeS®, за да управляват най-важните си ресурс – хората. Софтуерното ни решение позволява икономия на труд и разходи, подобрено бюджетиране, значително съкращаване на времето на специалистите, отговорни за администриране на служителите, възможности за въвеждане на различни модели за структуриране на възнагражденията спрямо пазара на труда, както и на различни схеми на гъвкаво заплащане, бонуси и комисиони. 

Продукти и услуги

РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР

Разработваме и внедряване ИТ решения за конкретните нужди на всеки клиент, използвайки иновативни технологии, за да бъдем максимално полезни. Поддържаме един от най-големите и опитни екипи от специалисти в България, които работят по задание на клиента.

Софтуерът за управление на човешки ресурси HeRMeS е на пазара от 1996 година и предлага интегрирано решение за всички процеси по отношение на персонала – подбор, назначения, отсъствия, възнаграждения, оценяване, обучения. Ползват го всички телекоми у нас, най-големите банки и редица държавни ведомства.

Решения за сигурност

Екипът за киберсигурност на ТехноЛогика е сред най-добрите не само в България, но и в света. Той става все по-търсен от клиенти, които искат да са сигурни, че компютрите им са непробиваеми за зловредни атаки.

Защита на лични данни и GDPR

Използването на професионални услуги за GDPR-съвместимост ще ви спести време и ще ограничи риска от нарушаване защитата  на лични данни и налагането на глоби от регулаторните органи. Провеждаме и обучения за вашите служители.

ит инфраструктура

Ние сме партньорът, който ще ви помогне да изградите, надградите и модернизирате своята ИТ инфраструктура и да я синхронизирате с визията на вашата компания. Екипът на ТехноЛогика е квалифициран в планирането, изграждането и поддържането на цялостни решения за ИТ инфраструктура, както и на отделните компоненти.

складове за данни и системи за бизнес анализи

ТехноЛогика има голям опит в изграждането на хранилища на данни, които се надграждат с business intelligence tools за извличане на различен по вид и обем данни с цел анализ и вземане на бързи и адекватни решения.

Управление на проекти

Доброто и професионално управление на проекти помага на бизнеса да спести време и пари, да, да подобри вътрешната комуникация и да взема правилните решения.  Прилагаме съвременни утвърдени стандарти за управление на проекти.

HeRMeS eXpress е уеб базирано решение за управление на човешките ресурси за малки и средни организации. То е създадено от ТехноЛогика на базата на 25-годишния й опит в разработката и внедряване на софтуер за управление на човешки ресурси за големи компании. HeRMeS eXpress предлага удобни Self Servces процедури, които са достъпни от всички устройства (компютър, смартфон или таблет) по всяко време.

БИЗНЕС АНАЛИЗ И МОДЕЛИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

В нашата експертна работа прилагаме утвърдената международна методология TOGAF за цялостен анализ на организационната архитектура. За да избегнете риска от избор на неподходящ софтуерен продукт, който няма да доведе до желания резултат, важно е да стартирате с бизнес анализ. Анализът ще помогне да дефинирате изискванията към ИТ системите в тяхната дълбочина и детайли.  

Интегрираната информационна система за управление на водите и риска от наводнения на територията на община Бургас (ИСУВ) сработи отлично. Това е причината да няма жертви на територията на община Бургас по време на наводненията през октомври 2017 г. Ако ИСУВ беше инсталиран и на територията на съседните общини, човешките жертви щяха да бъдат по-малко. Системата ни даде час и половина по-ранна информация, с което дежурните екипи успяха да изведат навреме хората от рисковата зона.

Димитър Николов

Кмет на община Бургас