Стажантска програма

Приемането на документи за стажантската ни програма през 2024 г. приключи. Благодарим на всички, които се включиха!

В ТехноЛогика създаваме собствени софтуерни продукти и иновативни решения, като непрекъснато следим зараждащите се технологии и възможности и инвестираме в идеите на нашите служители. Развиваме екип, който не само постига повече и по-значими професионални резултати, а и иска да споделя знания, вярва в общи ценности и влага време и усилия в подобряване на средата, в която живеем. Заедно разработваме информационни системи, които спасяват човешки живот, спестяват милиони часове годишно чрез административни е-услуги на гражданите и бизнеса и подпомагат българските фирми да бъдат по-успешни.

Ако искаш това – стажантската програма на ТехноЛогика е точно за теб!

Създадохме стажантската си програма още през от 1993 г., като през 2005 г. поставихме началото на настоящия модел, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет. МОН го разпозна и оцени, като мотивира и финансира в първите години неговото прилагане и за други специалности и университети. Днес той е възприет и се използва широко в учебните програми на българските висши училища.

Технологиите, с които работим, са:

Като част от нашия екип за 10 седмици ще получиш:

 • присъствен стаж в два етапа:
 • едномесечно специализирано обучение, водено от сертифицирани лектори;
 • участие в един или повече проекти на фирмата, съобразено с профила ти;
 • възнаграждение;
 • ментор от компанията с дългогодишен опит;
 • предложение за постоянна работа в София, Бургас или Варна, ако си постигнал добри резултати по време на стажа.

Стажантите от Бургас и Варна преминават етапа на обучение в София, като ТехноЛогика осигурява и заплаща настаняването им за този период.

Ние очакваме от теб:

 • завършени курсове по програмиране или бази данни;
 • издържани всички изпити през текущата учебна година;
 • интерес и желание за развитие в сферата на разработка на софтуерни продукти, релационни бази данни и/или .NET/Java програмиране;
 • добър писмен и говорим английски език;
 • аналитично и иновативно мислене, прецизност, инициативност, умения за работа в екип.

Етапи на подбор:

 • набиране на кандидати – до края на юни;
 • изпит по SQL и  алгоритмични задачи;
 • успешно издържалите изпита ще бъдат поканени на интервю;
 • въз основа на представянето по време на обучението ще бъде направен подбор на тези, които ще продължат стажа с втория етап – работа по проекти.

Период на провеждане на стажантската програма – юли – октомври