Резултатите от нашия труд променят живота в България към добро 

Нашата 30 годишна история на българска ИТ компания  е изпълнена с множество иновации, ключови проекти и решения, признания и отличия, които ни правят надежден партньор на бизнеса и държавната администрация, както и желан работодател. 

Реализираме интересни и разнородни turn-key решения за българското общество и икономика.  Заедно създаваме системи, които спестяват милиони часове годишно на гражданите за получаване на удостоверения и справки,  контролират движението по пътищата и спасяват човешки животи при бедствия, следят за стабилността на банковата система и подпомагат индустрията да бъде конкурентноспособна. С участието си в международни проекти на НАТО и ЕС представяме достойно България.  

Създаването на цялостни информационни системи дава възможност на членовете на екипа да участват в целия им жизнен цикъл – от бизнес анализа, през взимането на решенията за реализация, разработката, до поддръжката, анализ и изводите, развитието.  В ТехноЛогика не работим по аутсорсинг проекти за клиенти, с които нямаме директни взаимоотношения или на „ишлеме“, в които професионалистите потъват в рутина, не получават нови знания и предизвикателства. Поради специфичното ни ноу-хау и опит във финансовия сектор предоставяме консултантски услуги на място при клиента. 

Посветени сме на успеха на всеки проект. Ние се борим за клиент, не за сделка и държим на името си повече от печалбата. Инвестираме допълнително време и труд, за да има пълноценно работеща система. Проектите в държавната администрация са предизвикателство, но ние сме горди с факта, че системите, разработени от ТехноЛогика са в експлоатация, а някои от тях – повече от 20 г. 

Нашата мисия е да създаваме цялостни работещи решения за обществото и бизнеса, да превръщаме ИТ в конкурентни предимства и улеснения. С  тях се гордеем и показваме на близки и приятели. Най-голямото удовлетворение идва от това да видим как резултатите от нашия труд променят
живота в България към по-добро. 

Среда, заради която идваш на работа с удоволствие и си тръгваш с удовлетворение

Екипният дух и средата ни отличават сред ИТ компаниите. Преминали сме през тежки кризи, без да съкращаваме колеги, защото чувстваме и вярваме, че всеки от нас е неотменимо ценен. Ориентирани сме към цели и резултати, но за мениджмънта екипът винаги е на първо място. Организационната култура във фирмата е  адхокрация– водещата роля и решения се взимат от експертите отговорни за съответните дейности в дадения етап на проектите ни. За нас основни ценности са знанието и творчеството в екип. 

Спазването на професионални стандарти, непрекъснатото обучение и развитие, посветеност на проекта, уважението към клиентите и стремежът да надхвърлим техните очаквания са част от характеристиките на нашия екип и начин на работа. Ценим инициативността и иновативните идеи на всеки колега. Както подсказва и името на фирмата ни, ние сме посветени на новите технологии – следим, подбираме, усвояваме изпреварващо. Но не си позволяваме да експериментираме при клиенти с ново появили се и недоказани технологии. Тях тестваме и усвояваме  с вътрешнофирмени проекти.

Трудно е човек да следи всички динамично появяващи се нови технологии, но когато е част от компания с богато портфолио, като ТехноЛогика, той има добрата възможност да специализира в определена технология и едновременно да е информиран и запознат с много други.

Убедени сме, че хибридният модел на работа и гъвкавото работно време, които предлагаме допринасят за доброто психично здраве, екипния дух и успешната работа на екипа, както и за work life баланса. 

В ТехноЛогика ние сме общност, едно голямо семейство, което не само създава заедно, но и се забавлява заедно. Вътрешнофирменият ни живот е пъстър и разнообразен – от спортни инициативи, през книжни вечери и представяне на таланти, до дегустации на шоколад и ароматерапия.

Разпозна ли се като един от нас?

Нашите врати винаги са отворени за отдадени на професията хора, които са любопитни и обичат  предизвикателствата. 38% от нашите колеги са компанията от над 10 г., а 47% са жени. Средната ни възраст е 40 г., което ни дава предимството на екип, съставен от опитни хора с дълъг стаж и младежи, с потенциал и желание за развитие. Търсим новаторски дух, на който даваме среда за творчество в екип. 

Първа стъпка: стаж

Създадохме стажантската си програма още през от 1993 г., като през 2005 г. поставихме началото на настоящия модел, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет. МОН го разпозна и оцени, като мотивира и финансира в първите години неговото прилагане и за други специалности и университети. Днес той е възприет и се използва широко в учебните програми на българските висши училища.

Новини

Техонологичният ни мениджър Цанко Стойков разказа пред economy.bg как протича…

„Дигитализация с фокус върху хората“ бе мотото на 14-тата среща…

Представители на ТехноЛогика участваха за трета поредна година като организатори…

На фона на политическата и икономическа нестабилност и увеличаващите се…