Свържете се с нас

ТехноЛогика – Централен офис

ул. Червена стена 46
1421 София
тел: (02) 91 91 2
факс: (02) 963 16 10
office@technologica.com

ТехноЛогика – Бургас

ул. „Пробуда“ 52, ет.1
8000 Бургас
тел.: (02) 91 91 2 / вътр. 455
burgas@technologica.com

ТехноЛогика – Развоен офис

ул. „Софийско поле“ 3
1756 София
тел.: (02) 91 91 2
факс: (02) 876 92 15
office@technologica.com

ТехноЛогика – Варна

ул. „Проф. д-р Иванка Николаева“ 10
9010 Варна
тел: (02) 91 91 2
факс: (02) 963 16 10
office@technologica.com

Изпратете запитване

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.