Киберсигурност и киберотбрана

Киберсигурността е съвкупност от технологии, процеси и практики, предназначени да защитават мрежи, устройства, програми и данни от атака, нарушение на целостта или неоторизиран достъп, а киберотбраната се фокусира върху предотвратяването, откриването и предоставянето на навременни отговори на атаки или заплахи, така че да не се нарушава инфраструктурата или информацията. Екипът на Технологика предлага решения както в областта на киберсигурността, а също и експертиза, механизми и процедури за осигуряване на киберотбраната.

Компетенции и технологии

Екипът на Технологика има опит в изграждането или усъвършенстване на системи за киберсигурност и експертиза в тестването на уязвимости и използването им за проникване в различни системи, софтуерни приложения и СУБД. Помагаме на клиентите си в настройването и използването на закупените от тях инструменти за защита с цел осигуряване на ефективна киберотбрана на информационните им ресурси.

Услуги

  • Извършване на тестове за проникване и оценка на сигурността на информационни системи и мрежи
  • Извършване на одит и проверка на изградени системи за сигурност
  • Проектиране и внедряване на цялостни или частични решения за осигуряване на киберсигурността на информационни и мрежови ресурси
  • Извършване на анализ и оценка на риска
  • Обучение в областта на киберсигурността и киберотбраната
  • Извършване на компютърна криминалистка
  • Тестване на софтуерни приложения за уязвимости в различни фази от техния жизнен цикъл
Digital background image with net attack idea

Цялостни решения