DLP – Data Loss Prevention

Софтуерът за предотвратяване на загуба на данни (Data Loss Protection – DLP) има за цел да открива потенциални нарушения на политиките за защита на данни, предаване на чувствителни данни и да записва и предотвратява тези нарушения. За целта се контролират действията на крайните точки (работни станции, мобилни устройства), мрежовия трафик и местата за съхранение на данните.

Data Loss Protection имат следните основни задачи:

  • Сканиране и класификация на данните в организацията
  • Предотвратява изтичането на чувствителни данни
  • Интеграция със стандартните инструменти за работа с документи
  • Изпълнение на различни политики в зависимост от нивото на класификация на документите
  • Предотвратяване на изпращане/запис на преносим носител и др.
  • Предотвратяване на качване в облачни платформи от типа на DropBox
  • Предотвратяване на copy/paste, печат, screen capture
  • Нотификация при възникването на инцидент
  • Генериране на доклади за нуждите на различни одити