Управление на бизнес процеси

ТехноЛогика предлага курсове в няколко тематични области:

1. Процесно-ориентирано управление в организацията – основни принципи, техники за моделиране на бизнес процесите

2. Моделиране, анализ и подобрение на бизнес процесите със софтуер ARIS:

ТехноЛогика е официален партньор на компанията Software AG – производител на продуктите от платформата ARIS и предлага следните курсове:

3. Бизнес анализ, анализ на изисквания:

 

Курсът „Анализ и управление на изисквания – задачи и техники“ се провежда от сертифицирани професионалисти по бизнес анализ (CBAP) към Международния институт по бизнес анализ.

Всички курсове се провеждат на български език. Всеки курсист получава пълен комплект учебни материали на български език и сертификат за успешно преминат курс.

Моделиране, анализиране и поддържане в актуално състояние на ИТ- архитектурата с помощта на ARIS

Виж всички обучения

Тук може да се запознаете със всички курсове, които предлагаме.