Промишленост:

Технологии от бъдещето
за българските предприятия

Ние искаме да сме технологичните лидери, които подпомагат българските предприятия да се възползват от предимствата на новите технологии достатъчно навреме, за да получат предимство пред конкурентите си.  Предлагаме решения за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на българската индустрия – инженерно 3D проектиране и дигитализирано производство. Внедряваме технологии от бъдещето в реални производства в България – дигитални двойници, роботизиране и автоматизацията на работните процеси. 
ТехноЛогика е предпочитана компания от българската промишленост и заради продуктите си, които се грижат за човешките ресурси, складовите наличности, управлението на бизнес процесите, сигурността на информационните ресурси, изграждането на складове за данни и възможностите за анализа им.

3DExperience

Днес всички говорят за Industry 4.0. Ние ви даваме възможност да цифровизирате своя бизнес и да повишите ефективността на своята работа, променяйки начина, по който взаимодействат вашите екипи, партньори, доставчици и клиенти – благодарение на облачната платформа 3DEXPERIENCE.  ТехноЛогика, чрез своя център за 3D решения ДиТра, предлага на своите клиенти 3D принтери и мобилни 3D скенери, които ще улеснят значително работата на инженерните екипи.

Продукти и услуги

РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР

Разработваме и внедряване ИТ решения за конкретните нужди на всеки клиент, използвайки иновативни технологии, за да бъдем максимално полезни. Поддържаме един от най-големите и опитни екипи от специалисти в България, които работят по задание на клиента.

Софтуерът за управление на човешки ресурси HeRMeS е на пазара от 1996 година и предлага интегрирано решение за всички процеси по отношение на персонала – подбор, назначения, отсъствия, възнаграждения, оценяване, обучения. Ползват го всички телекоми у нас, най-големите банки и редица държавни ведомства.

Решения за сигурност

Екипът за киберсигурност на ТехноЛогика е сред най-добрите не само в България, но и в света. Той става все по-търсен от клиенти, които искат да са сигурни, че компютрите им са непробиваеми за зловредни атаки.

Защита на лични данни и GDPR

Използването на професионални услуги за GDPR-съвместимост ще ви спести време и ще ограничи риска от нарушаване защитата  на лични данни и налагането на глоби от регулаторните органи. Провеждаме и обучения за вашите служители.

ит инфраструктура

Ние сме партньорът, който ще ви помогне да изградите, надградите и модернизирате своята ИТ инфраструктура и да я синхронизирате с визията на вашата компания. Екипът на ТехноЛогика е квалифициран в планирането, изграждането и поддържането на цялостни решения за ИТ инфраструктура, както и на отделните компоненти.

складове за данни и системи за бизнес анализи

ТехноЛогика има голям опит в изграждането на хранилища на данни, които се надграждат с business intelligence tools за извличане на различен по вид и обем данни с цел анализ и вземане на бързи и адекватни решения.

Управление на проекти

Доброто и професионално управление на проекти помага на бизнеса да спести време и пари, да, да подобри вътрешната комуникация и да взема правилните решения.  Прилагаме съвременни утвърдени стандарти за управление на проекти.

HeRMeS eXpress е уеб базирано решение за управление на човешките ресурси за малки и средни организации. То е създадено от ТехноЛогика на базата на 25-годишния й опит в разработката и внедряване на софтуер за управление на човешки ресурси за големи компании. HeRMeS eXpress предлага удобни Self Servces процедури, които са достъпни от всички устройства (компютър, смартфон или таблет) по всяко време.

БИЗНЕС АНАЛИЗ И МОДЕЛИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

В нашата експертна работа прилагаме утвърдената международна методология TOGAF за цялостен анализ на организационната архитектура. За да избегнете риска от избор на неподходящ софтуерен продукт, който няма да доведе до желания резултат, важно е да стартирате с бизнес анализ. Анализът ще помогне да дефинирате изискванията към ИТ системите в тяхната дълбочина и детайли.