ИТ Инфраструктура

Успешната дейност на всяка организация в днешния силно дигитализиран свят зависи пряко от актуалността на нейната ИТ инфраструктура. Тя е основата на голяма част от работните процеси и обслужва както клиентите на бизнеса, така и неговите служители. Предоставя им възможности за бързо и удобно изпълнение на техните бизнес цели и задачи.

Ние сме партньорът, който ще ви помогне да изградите, надградите и модернизирате своята ИТ инфраструктура и да я синхронизирате с визията на вашата компания.

Компетенции и технологии

Екипът на ТехноЛогика е квалифициран в планирането, изграждането и поддържането на цялостни решения за ИТ инфраструктура, както и на отделните компоненти, от които тя е изградена – сигурна мрежова инфраструктура, виртуализация, услуги за електронна поща, инфраструктурни услуги – Active Directory, DNS, Application Delivery, сигурна отдалечена връзка за потребителите и сигурен достъп до мрежата, резервиране и архивиране на данните на организацията.

Нашите предимства

Комплексна услуга по доставяне на цялостно решение  

Компетенции и практика в цялостния жизнен цикъл на разработка на ИС: от изискванията до поддръжката.

Широки познания от
различни
производители

Познаваме в детайли продуктите на технологичните ни партньори и можем да предложим и внедрим подходящото за вас решение.

Сертифицирани специалисти

Екипът ни се състои от специалисти с дългогодишен опит, сертифицирани в технологиите, които предлагаме

Оптимално оразмеряване

Правилното оразмеряване на инфраструктурата е важно за постигането на оптимална производителност при балансирани и предвидими разходи.