Защита на електронната поща

Електронната поща е най-важният инструмент за бизнес комуникация в наши дни. Същевременно тя е и основният вектор на атака използван при пробивите в сигурността, към който се обръщат атакуващите за разпространението на зловреден софтуер.

Решенията ни за защита на електронната поща включват усъвършенствани способности за бързо откриване и блокиране на заплахите, които използват вектора на електронната поща. В същото време, тя защитава търговската марка на клиента, предотвратява изтичането на данни и защитава важната информация по време на транспорта с криптиране от край до край.

Предимства на решението:

  • Откриване и блокиране на повече заплахи чрез използването на глобални threat intelligence бази данни, както и локални алгоритми чрез използване на машинно обучение (machine learning).
  • Предоставя защита срещу труден за откриване зловреден софтуер, който избягва първоначалното засичане и спомага за ограничаване на последствията от него.
  • Не пропуска съобщения с рискови линкове (URL) и блокира достъпа към наскоро заразени сайтове чрез анализ на линковете в реално време за да предотврати фишинг (phishing) атаките.
  • Чрез събиране на данни в реално време за изпращачите на съобщения, тяхното поведение, както и автентикация, осигурява защита срещу Business Email Compromise (BEC) атаки.
  • Предотвратява злоупотребата с търговската марка и използването на домейна на клиента за провеждане на фишинг атаки чрез използването на процеса Domain-based Message Authentication (DMARC).
  • Защитава чувствителните данни на клиента в изходящите писма с механизмите на Data Loss Prevention (DLP) и лесно за използване криптиране на електронната поща.

Защитата може да бъде внедрена в инфраструктурата на клиента (on-premise), в облака или в хибриден модел, като по този начин се осигурява максимална гъвкавост.