Управление на обработката на лични данни

Още със своята първа версия HeRMeS® прилага най-високите стандарти за сигурност при управление на личните данни на служителите. След влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679, по-известен като GDPR, допълнително са осигурени средства за управление на роли и профили и за одит на действията на потребителите, което прави HeRMeS® напълно съвместим с всички нормативни изисквания.

Управление на съгласията

Модулът формализира и автоматизира процедурите за получаване и оттегляне на съгласията на служители и кандидати по отношение на обработката на техни лични данни, използвани от работодателите. Позволява създаването и съхранението на неограничен брой шаблони на документи, както и дефинирането на различни срокове за запазване на предоставените данни. 

Използване и преносимост на данни

В модула се използват множество стандартни отчети, които улесняват проследяването на информация за използване на личните данни на персонала. В допълнение е наличен автоматичен експорт на личните данни на даден служител в популярен формат – най-често електронна таблица, с който лицето да е в състояние лесно да ги предостави на друг работодател или заинтересована трета страна. 

Управление на заличаването и анонимизиране на данни

С модула вие управлявате данните на служителите, като лесно настройвате сроковете за съхранението им по категории и прилагате автоматичните процедури за архивиране и изтриване на изтеклите. Прецизните настройки позволяват да дефинирате ваши категории данни, да определяте подходящо време за автоматична обработка, както и да включите етап за анонимизиране на данните преди тяхното окончателно заличаване.

Свалете брошурата

Елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®