Управление на обработката на лични данни

Още със своята първа версия HeRMeS прилага най-високите стандарти за сигурност при управление на личните данни на служителите. в контекста на GDPR са осигурени допълнителни средства за управление на роли и потребителски профили, одит на действията на потребителите, които правят HeRMeS напълно съвместим с всички нормативни изисквания.

Управление на съгласията

Модулът формализира и автоматизира процедурите за получаване и оттегляне на съгласията на служители и кандидати по отношение на обработката на техни лични данни, използвани от работодателите. Позволява създаването и съхранението на неограничен брой шаблони на документи, както и дефинирането на различни срокове за съхранение на предоставените данни. 

Използване и преносимост на данни

В модула се използват множество стандартни отчети, които Ви улесняват проследяването на информация за използването на личните данни на служителите. В допълнение е наличен автоматичен експорт на личните данни на даден служител в популярен формат – най-често електронна таблица, с който служителят да предостави своите лични данни на друг работодател или друго заинтересовано лице.

Управление на заличаването и анонимизиране на данни

С модула Вие управлявате данните на служителите, като уверено настройвате сроковете за съхранението им по категории данни и прилагате автоматичните процедури за архивиране и изтриване на изтеклите. Прецизните настройки позволяват да дефинирате Ваши категории данни, да определяте подходящо време за автоматична обработка, както и да включите етап за анонимизиране на данните, преди тяхното окончателно заличаване.

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®