Self-Service Портал

HeRMeS Self-Service порталът е специализиран уеб портал, чрез който всеки служител може да достъпи набор от процедури за самообслужване (Self-Services) през браузър. Той осигурява възможност всички в компанията да заявяват и ползват услуги и информация. Оптимизиран е за работа от различни устройства, включително и  мобилни телефони, което осигурява използването му по всяко време и от всяко място.

Бизнес процеси / области /
функционалности в HeRMeS

Интегрираната система за цялостно управление на човешките ресурси HeRMeS® e изградена от множество модули, всеки от които автоматизира функции и процедури от управлението на човешките ресурси. Модулите са групирани в пакети, отговарящи на основните бизнес процеси.

Управление на организацията и служителите

Независимо от типа на вашата организация, сферата на бизнес, размера и собствеността HeRMeS® ще ви предложи изцяло нов подход за…

Подбор на най-подходящите кандидати

HeRMeS® ви предоставя ефективен инструмент за осъществяване на процесите по подбор – през идентифициране и заявка от мениджър за вакантни…

Структуриране на възнагражденията

С HeRMeS® може да създавате и автоматизирате различни модели за възнаграждения, които напълно да отговарят на бизнес средата и характера…

Управление на работното време

С HeRMeS® управлявате всички елементи на работното време на вашите служители – от регламентираните в Кодекса на труда болнични, отпуски…

Управление на обученията на служителите

С HeRMeS® Вие лесно управлявате цялостния процес по планиране и организиране на обученията на служителите. Създавате индивидуални и групови планове,…

Оценка и развитие

Използвайте HeRMeS® за управление и автоматизиране на специфичните процеси по оценка и развитие на служителите, като структурирате целите, компетенциите, плановете…

Управление на обработката на лични данни

Още със своята първа версия HeRMeS® прилага най-високите стандарти за сигурност при управление на личните данни на служителите. След влизане…

Зачисляване на имущество и консумативи

Процесът по предоставяне и подмяна на фирмени активи на служителите често е тромав, тъй като включва хора от различни отдели….

Интегриране обмен на данни с други бизнес системи

HeRMeS® e отворена система и лесно обменя информация с другите бизнес системи на нашите клиенти – като ERP, счетоводни, контрол…

ВНЕДРЯВАНЕ

HeRMeS® e гъвкава, интуитивна и високоефективна система за управление на човешките ресурси, която покрива целия управленски цикъл, свързан с планирането, оценката, възнагражденията и развитието на човешкия капитал в организацията.

ПОДДРЪЖКА

HeRMeS® e гъвкава, интуитивна и високоефективна система за управление на човешките ресурси, която покрива целия управленски цикъл, свързан с планирането, оценката, възнагражденията и развитието на човешкия капитал в организацията.

АУТСОРСИНГ

HeRMeS® e гъвкава, интуитивна и високоефективна система за управление на човешките ресурси, която покрива целия управленски цикъл, свързан с планирането, оценката, възнагражденията и развитието на човешкия капитал в организацията.

За малък и среден бизнес

Търсите подходящо решение за управление на човешкия капитал за вашия малък или среден бизнес? Научете повече за нашето облачно HR решение HeRMeS eXpress, предлагано като абонаментна услуга.