Self-Service Portal

The HeRMeS Self-Service portal is a specialized web portal through which any employee can access a set of self-service procedures (Self-Services) through a browser. It provides an opportunity for everyone in the company to request and use services and information. It is optimized to work on different devices, including mobile phones, which ensures its use at any time and from any place.

Business Processes / Areas / Functionalities in HeRMeS

The integrated system for comprehensive human resources management HeRMeS® is made up of multiple modules, each of which automates functions and procedures of human resources management. The modules are grouped into packages corresponding to the main business processes.

Управление на организацията и служителите

Независимо от типа на вашата организация, сферата на бизнес, размера и собствеността HeRMeS® ще ви предложи изцяло нов подход за…

Подбор на най-подходящите кандидати

HeRMeS® ви предоставя ефективен инструмент за осъществяване на процесите по подбор – през идентифициране и заявка от мениджър за вакантни…

Структуриране на възнагражденията

С HeRMeS® може да създавате и автоматизирате различни модели за възнаграждения, които напълно да отговарят на бизнес средата и характера…

Управление на работното време

С HeRMeS® управлявате всички елементи на работното време на вашите служители – от регламентираните в Кодекса на труда болнични, отпуски…

Управление на обученията на служителите

С HeRMeS® Вие лесно управлявате цялостния процес по планиране и организиране на обученията на служителите. Създавате индивидуални и групови планове,…

Оценка и развитие

Използвайте HeRMeS® за управление и автоматизиране на специфичните процеси по оценка и развитие на служителите, като структурирате целите, компетенциите, плановете…

Управление на обработката на лични данни

Още със своята първа версия HeRMeS® прилага най-високите стандарти за сигурност при управление на личните данни на служителите. След влизане…

Зачисляване на имущество и консумативи

Процесът по предоставяне и подмяна на фирмени активи на служителите често е тромав, тъй като включва хора от различни отдели….

Интегриране обмен на данни с други бизнес системи

HeRMeS® e отворена система и лесно обменя информация с другите бизнес системи на нашите клиенти – като ERP, счетоводни, контрол…

Implementation

HeRMeS® is a flexible, intuitive and highly effective human resources management system that covers the entire management cycle related to planning, evaluation, rewards and development of human capital in the organization.

SUPPORT

HeRMeS® is a flexible, intuitive and highly effective human resources management system that covers the entire management cycle related to planning, evaluation, rewards and development of human capital in the organization.

OUTSOURCING

HeRMeS® is a flexible, intuitive and highly effective human resources management system that covers the entire management cycle related to planning, evaluation, rewards and development of human capital in the organization.

For small and medium businesses

Are you looking for an appropriate human capital management solution for your small and medium-sized business? Find out more about our innovative cloud solution offered as a subscription service under the name HeRMeS eXpress.