Подбор на най- подходящи кандидати

HeRMeS® ви предоставя ефективен инструмент за осъществяване на процесите по подбор – през идентифициране и заявка от мениджър за вакантни места, зареждане и систематизиране на получените кандидатури, скрининг и селекция и планиране на интервюта до подготовка на оферти за работа и назначаване на нови служители. Всичко това се случва с осигурен Self-Service достъп за участниците в процеса. 

Подбор

В модула ще планирате и координирате необходимите дейности и стъпки за всяка отделна позиция с цел организиране на оптимален процес по избиране на най-подходящия кандидат и назначаването му във вашата организацията. Интеграцията с вашата кариерна страница, автоматичното изчитане на лични данни и изпращането на писма за обратна връзка към кандидатите правят модула незаменим помощник на всеки HR.

Self-Service

Self-Service модулите ще ви спестят време и усилия за координация на процеса по подбор, като ви осигурят надежден канал за обмен на данни с всички участници. Служители могат да виждат какви са актуалните свободни позиции в организацията, ръководителите – да заявяват необходимост от нов подбор, да дават оценка на кандидат и да съгласуват вътрешно офертата за работа към най-подходящия.

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®