Управление на обученията на служителите

С HeRMeS® Вие лесно управлявате цялостния процес по планиране и организиране на обученията на служителите. Създавате индивидуални и групови планове, изпращате персонални покани за включване, следите регистрираните и присъствалите участници, разходите и удовлетвореността от курса през интерактивен и интуитивен потребителски интерфейс за всички служители и ръководители.

Обучения

Модулът автоматизира процеса по планиране и реализиране на курсове за обучение, като обединява информацията за вече преминати обучения, придобитите умения, договори и сертификати за всеки един от служителите. Улесненото следене на сроковете за изтичането на сертификати за работа подпомага по-доброто планиране на обученията, а детайлното отчитане на разходите – анализa на вложените в развитието на служителите ресурси. 

Наставничество

Модулът подпомага процеса по запознаване на служителите с работните процеси на новата им позиция и предоставя възможност за лесно и бързо регистриране на  информация за проведените въвеждащи дейности от предварителния план за наставничество за конкретната длъжност. Интеграцията с останалите модули на HeRMeS® позволява определянето на наставник на новия служител, както и прилагане на политиката на компанията за допълнителното му възнаграждение.

Система за управление на качеството

В модула се поддържат актуални и стари версии на документи, изисквани от прилаганите в организацията Системи за управление на качеството (СУК), Стандарти за добри практики, Изисквания за правоспособност и други. Към всеки документ се асоциират съответните групи служители, които се информират от системата при промени във версията на файла и така следят за важни актуализации.

Изпити и тест център

Модулът предоставя възможност за подготовка на тестове за проверка на знанията и компетенциите на настоящи и бъдещи служители на организацията. Архитектурата му позволява лесно и бързо комбиниране на въпроси от различни групи в тестове с еднаква сложност, администриране на график за провеждането им и съхраняване на резултатите на всяко лице.

Портал Изпитен център

Порталът „Изпитен център“ надгражда модул „Изпити и тест център“ и позволява онлайн попълване на тестовете от служители и кандидати за работа, като за тяхно улеснение са налични подробни инструкции за работа с уеб страницата. Порталът поддържа пълна интеграция с всички останали модули на HeRMeS®.

Свалете брошурата

Елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година

Self-Service

Self-Service модулите за процеса по обучения позволяват на ръководителите в организацията да подават електронни предложения за създаване на индивидуални или групови планове, да одобряват присъствие, да изпращат покани и др. Служителите в организацията имат възможност да разглеждат календара с предстоящите курсове, да приемат или отхвърлят електронни покани за участие, както и да отбележат своето присъствие на преминали обучения.

Лектори

Регистриране на присъствие на курс

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®