Управление на обученията на служителите

С HeRMeS® Вие лесно управлявате цялостния процес по планиране и организиране на обученията на служителите. Създавате индивидуални и групови планове, изпращате персонални покани за включване, следите регистрираните и присъствалите участници, разходите и удовлетвореността от курса през интерактивен и интуитивен потребителски интерфейс за всички служители и ръководители.

Обучения

Модулът автоматизира процеса по планиране и реализиране на курсове за обучение, като обединява информацията за вече преминати обучения, придобитите умения, договори и сертификати за всеки един от служителите. Улесненото следене на сроковете за изтичането на сертификати за работа подпомага по-доброто планиране на обученията, а детайлното отчитане на разходите – анализa на вложените в развитието на служителите ресурси. 

Наставничество

Модулът подпомага процеса по запознаване на служителите с работните процеси на новата им позиция и предоставя възможност за лесно и бързо регистриране на  информация за проведените въвеждащи дейности от предварителния план за наставничество за конкретната длъжност. Интеграцията с останалите модули на HeRMeS® позволява определянето на наставник на новия служител, както и прилагане на политиката на компанията за допълнителното му възнаграждение.

Self-Service

Self-Service модулите към „Обучения“ дават възможността ръководителите в организацията да подават електронни предложения за създаване на индивидуални или групови планове за обучение. Служителите в организацията имат възможност да разглеждат календара с предстоящите курсове, да заявяват участие в някой от тях и да приемат или отхвърлят електронни покани за участие, както и да регистрират свое присъствие на преминало обучение.

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®