Управление на работното време

С HeRMeS® управлявате всички елементи на работното време на вашите служители – от регламентираните в Кодекса на труда болнични, отпуски и почивки през командировките и гъвкавото работно време до работата извън офиса. Осигурете надежден канал за заявка, съгласуване и одобрение на всяко отсъствие на служителите ви през интегрираните Self-Service модули.

Графици и смени

Модулът предоставя богата функционалност за ефективно планиране, разпределяне и отчитане на времето и разходите за труд. Предназначен е както за управление на графиците на служители, работещи на смени, така и за следене на отработените часове, извънредния и  нощен труд, специфичните нормативни изисквания, възнагражденията и компенсациите във връзка с тях. 

Отсъствия

С модула администрирате платен, неплатен отпуск и отсъствия по болест на служителите по всички законови основания и вашите вътрешни правила и политики. Автоматично изчислявате полагаеми дни, генерирате и извеждате групови или индивидуални заповеди, прецизно изчерпвате използвани дни и експортирате документи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност.

Командировки

Модулът е предназначен да управлява динамиката на служебните пътувания, като осигурява лесен и удобен интерфейс за администриране на процесите, свързани с командировките в страната и в чужбина. Предоставя ви пълна история на командировките на служителите с информация за техните цел, продължителност, използвани ресурси и транспортни средства.

Self-Service

Self-Service модулите за управление на работното време улесняват създаването на напълно автоматизирана и дигитализирана работна среда и ускоряват обмена на информация. Служителите и мениджърите разполагат с единен и надежден портал за планиране, заявяване, одобрение и отчитане на отсъствия, графици, командировки, промяна на място и време на работа.

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®