Управление на работното време

С HeRMeS® управлявате всички елементи на работното време на вашите служители – от регламентираните в Кодекса на труда болнични, отпуски и почивки през командировките и гъвкавото работно време до работата извън офиса. Осигурете надежден канал за заявка, съгласуване и одобрение на всяко отсъствие на служителите ви през интегрираните Self-Service модули.

Графици и смени

Модулът предоставя богата функционалност за ефективно планиране, разпределяне и отчитане на времето и разходите за труд. Предназначен е както за управление на графиците на служители, работещи на смени, така и за следене на отработените часове, извънредния и  нощен труд, специфичните нормативни изисквания, възнагражденията и компенсациите във връзка с тях. 

Отсъствия

С модула администрирате платен, неплатен отпуск и отсъствия по болест на служителите по всички законови основания и вашите вътрешни правила и политики. Автоматично изчислявате полагаеми дни, генерирате и извеждате групови или индивидуални заповеди, прецизно изчерпвате използвани дни и експортирате документи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност.

Командировки

Модулът е предназначен да управлява динамиката на служебните пътувания, като осигурява лесен и удобен интерфейс за администриране на процесите, свързани с командировките в страната и в чужбина. Предоставя ви пълна история на командировките на служителите с информация за техните цел, продължителност, използвани ресурси и транспортни средства.

Свалете брошурата

Елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година

Self-Service

Self-Service модулите за управление на работното време улесняват създаването на напълно автоматизирана и дигитализирана работна среда и ускоряват обмена на информация. Служителите и мениджърите разполагат с единен и надежден портал за планиране, заявяване, одобрение и отчитане на отсъствия, графици, командировки, промяна на място и време на работа.

Моят график

Self-Service „Моят график” осигурява възможност всеки служител, работещ на сменен режим, да получава актуална информация за своя работен график.

Отпуски

Процедура за заявяване и одобрение на отпуски на служителите, която може да включва няколко нива на одобрение и избор на…

Болнични

Служителите регистрират отсъствие по болест и прикачат копие на издадения болничен лист. След предоставяне на оригинала и проверка данните автоматично…

Персонално разписание

Тази Self-Service процедура предоставя възможност на преките ръководители да управляват процесите по изготвяне, отчитане и контрол на графика на служителите…

Годишен план за отпуски

Цялостно управление на процеса по планиране и използването на полагаемия платен годишен отпуск ,следвайки предварително дефинираните правила за заявяване и…

Гъвкаво работно време

Служителите могат да заявяват индивидуални часове на започване и приключване на работното време в рамките на утвърдените от работодателя допустими…

Работа извън офиса

Служителите могат да заявяват отсъствие от работното си място в работно време с цел изпълнение на конкретни служебни задачи.

Причини за отсъствие от работното място

Служителите да предоставят информация във формализиран вид за тяхно отсъствие от работното място, регистрирано от системата за контрол на достъпа.

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®