Управление на
организацията и
служителите

Независимо от типа на вашата организация, сферата на бизнес, размера и собствеността HeRMeS® ще ви предложи изцяло нов подход за управление на организационните и функционални структури, както и на личните и служебни данни на хората в екипа. Системата позволява лесни промени в организационната структура, които да я адаптират към непрекъснато променящата се бизнес среда.

Structures

The Structures module is designed to build a functional organizational structure of business objects that provides smooth service to all HR processes. It includes features such as precise arrangement of different elements, administration of differentiated levels of employee remuneration, and established number of appointments for every position that also assist in restructuring activities.

Персонал

Модулът обхваща широк набор от функции, чрез които се регламентират и управляват отношенията на организацията със служителя – от неговото назначаване до напускането му. Поддържат се актуални номенклатури с основания, шаблони на документи, заповедни книги, експорти с уведомления и др. В досието на служителя се съдържа лична и служебна информация с неограничен брой прикачени документи.

Зачисляване на фирмени активи

Независимо дали говорим за нов стол, компютър, служебен автомобил или работно облекло, с модула лесно проследявате полагаемите и раздадените имущества, срока им на връщане и подмяна, и планирате следваща доставка и раздаване.Модул Зачисляване на фирмени активи осигурява лесен и удобен интерфейс за визуализиране и администриране на дейностите по окомплектоване и поддържане на информация заработните места, полагаемите и раздадени фирмени активи.

Self-Service

Self-Service модулите позволяват на служителите да заявят HR услуги като промяна на лични данни, добавяне или смяна на допълнителни придобивки. Ръководителите имат непрекъснат достъп до ключови данни за хората в техния екип, както и възможност за участие на различни стъпки от процесите по назначение, одобрение на извънреден труд и промяна на работно време. 

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®