Оценка и развитие

Използвайте HeRMeS® за управление и автоматизиране на специфичните процеси по оценка и развитие на служителите, като структурирате целите, компетенциите, плановете за обучение и израстване в различни формуляри, съответстващи на типа позиции. Организирайте информация за талантите сред персонала, потенциала и постиженията им, планирайте и стимулирайте бъдещото развитие на всеки от тях с лекота.

Управление на представянето

Модулът подпомага администрирането на процеса по оценка на представянето на служителите с възможността за регистриране на получените оценки в адаптиран за всеки клиент формуляр. Съхранява се цялата информация от годишните оценки на служителите и се минимизират усилията по изчисляване на крайни оценки и сравняване на постиженията на отделни служители или организационни единици.

Приемственост и таланти

Модулът позволява администрирането и управлението на процеса по създаване на кариерни пътища на служителите в организацията и изграждането на индивидуални планове за развитие. Подпомага откриването на подходящи служители за заемане на мениджърски позиции, групирането и класирането им според степента им на готовност за заемане на следващо ниво в йерархията.

Self-Service

Self-Service модулите към „Управление на представянето“ автоматизират процеса по оценка и електронно попълване на формуляра от служители и ръководители и осигуряват възможност за даване на непрекъсната обратна връзка. През “Профил на таланта” ръководителите виждат информация за определените им приемници и за служители с висок потенциал за развитие.

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®