Зачисляване на имущество и консумативи

Процесът по предоставяне и подмяна на фирмени активи на служителите често е тромав, тъй като включва хора от различни отдели. С HeRMeS® независимо дали говорим за нов стол, компютър, служебен автомобил или работно облекло, лесно проследявате полагаемите и раздадените имущества, срока им на връщане и подмяна, планирате следващи доставки и раздавания.

Работни места

Модулът осигурява лесен и удобен интерфейс за визуализиране и администриране на дейностите по окомплектоване и поддържане на информация за работните места, за полагаемите и раздадени фирмени активи. Поддържа и модел за имущества спрямо съответната позиция и автоматичното им планиране при назначаване и преназначаване на служител, което значително оптимизира управлението на тези фирмени активи.

Свалете брошурата

Елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®