Структуриране на възнагражденията

С HeRMeS® може да създавате и автоматизирате различни модели за възнаграждения, които напълно да отговарят на бизнес средата и характера на дейността на организацията. Обработвайте сигурно и прецизно множество плащания през месеца, сложни бонусни и комисионни системи, провизорни изчисления и преизчисления и генерирайте всички необходими отчетни документи и файлове.   

Възнаграждения и плащания

В модула структурирате индивидуалното възнаграждение на всеки служител, процесите по изчисляване на заплатите и генерирането на разнообразни аналитични справки и всички документи, които се изискват от българското трудово законодателство. А наличните интерфейси за комуникация с банкови и финансови системи и държавни институции значително ускоряват последващата обработка на  данните.

Стимули и комисиони

Модулът обслужва процеса на финансово стимулиране на служителите в организацията, като автоматизира сложни алгоритми и изчисления на данни от външни системи. Чрез поддържане на таблици-модели със зависимости, групирания и измерители е осигурено лесно сравнение на постигнатите резултати спрямо поставените цели и определяне на възнаграждението в зависимост от изпълнението им.

Бюджети

Модулът осигурява гъвкав инструмент за планиране и следене на разходите за заплати на персонала. Бизнес процесът позволява мениджърите да валидират и редактират автоматично генерирани предложения за очакваните разходи по служители, които се съхраняват като бюджетни версии. Налично е съпоставяне на планираните към реалните разходи и възможност за ревизиране на направения план в нови версии на бюджета.

Свалете брошурата

Елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година

Self-Service

Self-Service модулите осигуряват достъп на служителите до фишовете им с всички начисления и удръжки за изминалия месец, както и до историята на получените възнаграждения за определен от работодателя период назад. А ръководителите през своя Self-Service достъп могат активно да участват във формирането на гъвкавото заплащане на служителите в своя екип.

Фиш

С този Self-Service служителите получават достъп до изчислените фишове за месечните им възнаграждения

Заявка за аванс

Служителите заявяват еднократна или регулярна сума, която да получават авансово от заплатата си за месеца.

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®