Администриране на назначения

  • Администриране на данни за служителите, трудовите договори, договори за управление и допълнителни споразумения.
  • Изготвяне и подаване на уведомление по чл. 62, ал.3 от КТ
  • Предоставяне на уведомлението от регистрация.