Изчисляване на фишовете 

·     Проверка на начисления и удръжки

·     Въвеждане на предварително определени бонуси, премии и други допълнителни начисления

·     Изчисления на възнагражденията на служителите