Генериране на рекапитулации и ведомости

  • Разплащателна ведомост.
  • Поименна справка с всички начисления и удръжки по пера за сметка на работодателя.
  • Обща рекапитулация
  • Общ електронен архив с фишовете на служителите за месеца.