Сумарно отчитане на работното време

  • Управление на графика на служителите и разпределението им в работни екипи и смени.
  • Автоматизирано отчитане и изчисляване на отработените часове, извънредния труд, нощните смени и други нормативни изисквания.