Интеграция с ERP и счетоводни системи

·       Настройка на интерфейсен файл към ERP и счетоводна програма

·       Поддържане на детайлна структура на аналитични признаци

·       Автоматично изчитане на данните