Поддържане на длъжности и позиции

  • Определяне на правила и изисквания към организационните елементи, асоциирани към съответните длъжности и позиции.
  • Администриране на диференцирани нива на заплащането.
  • Промяна на параметрите, свързани с изчислението на трудовите възнаграждения – кост-център на служителите, банкови сметки и др.